Historie

Historien begyndte med de første mennesker. Historien er ikke slut. Vi er alle sammen med i historien, og alt hvad vi gør, hører med til den. Faget historie handler om det hele. Det mindste og det største. Den konkrete detalje og den abstrakte teori. Det er ambitionen, selv om vi i praksis kun kommer til at kende en lille del af den historiske proces. 

Tidsskrifter tilknyttet Historie

Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan

Antikken

Det antikhistoriske miljø i København har udviklet en markant uortodoks og fornyende, international profil inden for antikforskningen. Det beskæftiger sig især med tre satningsemner: imperier, ikke-statslige organisationer og tekstilforskning.

 

 

 

 

 

 

Vikingetid og middelalder

Forskerne i vikingetidens og middelalderens historie beskæftiger sig med Danmarks og Europas historie mellem år 500 og år 1500 inden for områder som kultur, lærdom, uddannelse, økonomi, politik, institutioner, klima, m.m.

 

 

 

 

Nyere tid

Forskningen i nyere tid dækker et bredt spektrum af emner i perioden fra ca. 1500 til i dag, f.eks. radikale fornyelsesprocesser, industrialisering, befolkningsvækst, europæisering, globalisering og verdensforståelse.

 

 

 

 

Samtidshistorie

Forskningen i samtidshistorie dækker det 20. og 21. århundrede og tager afsæt i forskellige og vidt forgrenede forskningstraditioner, især omfattende politisk og økonomisk historie, kultur- og socialhistorie. 

Samtidshistorikerne er forenet i en fælles interesse for historiografiske, teoretisk-metodiske og empiriske tilgange til forståelsen af de sidste ca. 100 års historie, og samtidshistorikerne arbejder i hverdagen sammen med Instituttets øvrige historikere og ansatte på andre fag, navnlig etnologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori og historie

Alle historikere på Saxo-Instituttet er engagerede i teoretiske spørgsmål, der knytter an til deres forskningsområde, mens nogle har specialiseret sig i videnskabsteori, herunder også videnskabshistorie, historiografi og idéhistorie.

 

 

 

 

 

 

Forskere og undervisere

Navn Titel Telefon E-mail
Bak, Sofie Lene Lektor +4535329460 E-mail
Bang, Peter Fibiger Lektor +4551299104 E-mail
Engelhardt, Juliane Lektor +4551299459 E-mail
Eriksen, Sidsel Lektor +4551299556 E-mail
Fink-Jensen, Morten Lektor +4523219209 E-mail
Fritzbøger, Bo Lektor +4551299759 E-mail
Jahnke, Carsten Lektor +4551299737 E-mail
Langen, Ulrik Professor +4527443416 E-mail
Langkjær, Michael Alexander Ekstern lektor   E-mail
Lind, Gunner Professor +4551299328 E-mail
Løkke, Anne Professor +4551299604 E-mail
Mariager, Rasmus Mølgaard Professor +4551299606 E-mail
Møller, Jes Fabricius Lektor +4535335336 E-mail
Nosch, Marie Louise Bech Professor +4523828021 E-mail
Olden-Jørgensen, Sebastian Lektor +4551299653 E-mail
Olsen, Niklas Professor +4551299676 E-mail
Pedersen, Jan Lektor +4551299615 E-mail
Pelt, Mogens Lektor +4551299521 E-mail
Rasmussen, Anders Holm Lektor +4535335769 E-mail
Rasmussen, Morten Lektor +4529620550 E-mail
Rud, Søren Lektor +4551299605 E-mail
Schmidt, Regin Lektor +4551299534 E-mail
Shamir, Avner Lektor +4521179329 E-mail
Simonsen, Gunvor Lektor +4551299335 E-mail
Sonne, Lasse Christian Arboe Lektor +4535326957 E-mail