Etnologi

På afdeling for Etnologi forskes der i kulturelt forskellige, historiske og nutidige måder at leve på og deres forandring set i europæisk og globalt perspektiv.

Forskningspraksis

Den etnologiske forskningspraksis er baseret på såvel historiske arkivstudier som nutidigt feltarbejde, herunder udvikling af kvalitative metoder og innovationsstudier. Etnologien og dens fag- og teorihistorie anskues som en integreret del af den virkelighed, den vil begribe, og analyseres hermed kulturhistorisk.

Forskningen på Etnologi foregår i et tæt samarbejde med andre fagområder, mellem det private og det offentlige, samt med en stærk tilknytning til internationale forskningsmiljøer og vores partneruniversiteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere og undervisere

Navn Titel Telefon E-mail
Damsholt, Tine Professor MSO +45 51 29 89 20 E-mail
Hastrup, Frida Lektor +45 51 29 89 63 E-mail
Henningsen, Anne Folke Lektor +45 51 29 90 11 E-mail
Jespersen, Astrid Pernille Lektor +45 20 97 22 05 E-mail
Jørgensen, Line Jandoria Ekstern lektor +45 23 83 20 57 E-mail
Mellemgaard, Signe Lektor +45 51 29 89 33 E-mail
Nielsen, Niels Jul Lektor +45 51 29 90 95 E-mail
Olsen, Anja Ekstern lektor  
Riegels Melchior, Marie Lektor +45 23 70 79 74 E-mail
Sandberg, Marie Lektor +45 51 29 90 17 E-mail
Turner, Simon Lektor +45 28 25 88 48 E-mail
Vacher, Mark Lektor +45 51 29 85 78 E-mail