Etnologi

På afdeling for Etnologi forskes der i kulturelt forskellige, historiske og nutidige måder at leve på og deres forandring set i europæisk og globalt perspektiv.

Forskningspraksis

Den etnologiske forskningspraksis er baseret på såvel historiske arkivstudier som nutidigt feltarbejde, herunder udvikling af kvalitative metoder og innovationsstudier. Etnologien og dens fag- og teorihistorie anskues som en integreret del af den virkelighed, den vil begribe, og analyseres hermed kulturhistorisk.

Forskningen på Etnologi foregår i et tæt samarbejde med andre fagområder, mellem det private og det offentlige, samt med en stærk tilknytning til internationale forskningsmiljøer og vores partneruniversiteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere og undervisere

Navn Titel Telefon E-mail
Damsholt, Tine Professor MSO +4551298920 E-mail
Hastrup, Frida Lektor +4551298963 E-mail
Henningsen, Anne Folke Lektor +4551299011 E-mail
Jespersen, Astrid Pernille Lektor +4520972205 E-mail
Jørgensen, Line Jandoria Ekstern lektor +4523832057 E-mail
Mellemgaard, Signe Lektor +4551298933 E-mail
Nielsen, Niels Jul Lektor +4551299095 E-mail
Riegels Melchior, Marie Lektor +4523707974 E-mail
Sandberg, Marie Lektor +4551299017 E-mail
Vacher, Mark Lektor +4551298578 E-mail