Forhistorisk arkæologi

I Danmark har arkæologien som disciplin altid været solidt forankret i humaniora, og på Forhistorisk arkæologi har vi fortsat fokus på, hvordan samtidens samfund hviler på og møder sin fortid. Vi inkluderer et væld af teoretiske og metodiske perspektiver i dette arbejde, herunder historie, æstetik, naturvidenskab og eksperimentelle tilgange.

Forskningsrelationer

På Forhistorisk arkæologi udforsker vi – trods det forældede navn – samfund fra de tidligste tider til i dag. Fællesnævneren er kildernes materielle forankring, hvor vi fokuserer på fortidens spor, hvad enten det er i form af mennesker, genstande eller naturfænomener; i form af såvel håndgribelige som negative spor. Som konsekvens af de vidtrækkende spørgsmål har arkæologi forbindelser med en exceptionelt bred vifte af andre fagligheder, og forskerne på Forhistorisk arkæologi deltager også i eller leder projekter med forskere fra andre felter og traditioner. Blandt disse forbindelser er vores omfattende og hyppige samarbejde med kolleger på museer i Danmark, hvilket afføder en gensidig dynamik mellem den forskningsdrevne og den bygherrebetalte arkæologipraksis, der kendetegner den danske arkæologiske tradition.

Forskningsfokus

Forskere ved forhistorisk arkæologi arbejder med adskillige temaer og problemstillinger, typisk med omdrejningspunkt i feltprojekter, laboratorieundersøgelser, arkivforskning og eksperimentelle metoder. På Forhistorisk arkæologi er man del af en kollegial og gensidigt respektfyldt atmosfære, men vi arbejder også inden for forskellige traditioner og nogle gange med forskellige forskningsmæssige mål. Dette skaber et altid dynamisk og levende forskningsmiljø, hvor der er plads til diversitet, nye initiativer og eksperimenter. Specialiseringer og forskningsinteresser rækker således langt, fra Arktis til Afrika og fra istiden til vores samtid, og forskningsemnerne på Forhistorisk arkæologi spænder fra studier af teknologi og læringsprocesser, visuel kultur og billedsprog, migrationer og arkæo-lingvistik, miljø og landskab til udviklingen af forskningsmetoder og teoretiske perspektiver i deres egen ret. 

Forskning og uddannelse

Vores studerende er hyppigt involveret i forskningsprojekter enten individuelt eller når aktuelle forskningsprojekter bliver inddraget i undervisningen. De formelle forskningsprojekter indgår regelmæssigt i uddannelsen på denne måde, men vores udbredte fokus på feltmetoder og eksperimentel arkæologi som særskilte forskningsfelter er også central i uddannelsen i Forhistorisk arkæologi. Vi oplever ofte, at de studerende på uddannelsen har indflydelse på de måder, hvorpå vi formulerer forskningsspørgsmål og sætter spørgsmålstegn ved den viden, der betragtes som konsensus. Forskningen står således aldrig stille, blandt andet takket være vores dygtige studerende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCPH School of Archaeology

UCPH School of Archaeology er et tværfakultært initiativ, der på unikke og innovative måder samler den rige mangfoldighed af ekspertise inden for arkæologiområdet, som findes på Københavns Universitet.

Forskere og undervisere

Navn Titel Telefon E-mail
Andersson Strand, Eva Birgitta Professor +4535325807 E-mail
Becker, Valeska Doris Postdoc +4535329746 E-mail
Bjørnevad-Ahlqvist, Mathias Paul Postdoc   E-mail
Bristow, Rebecca Ph.d.-stipendiat +4535329607 E-mail
Claudi-Hansen, Lone Ph.d.-studerende +4535320407 E-mail
Foss, Pernille Studielektor +4551298816 E-mail
Holst, Sandie Ph.d.-studerende +4560462121 E-mail
Iversen, Rune Lektor +4593509427 E-mail
Jensen, Stefanie Langaa Indskrevet ph.d.-studerende +4535330243 E-mail
Jæger, Jonas Holm Ph.d.-stipendiat +4535329304 E-mail
Lyngstrøm, Henriette Syrach Lektor +4551298830 E-mail
Nørtoft, Mikkel Johansen Videnskabelig assistent +4535328382 E-mail
Rindel, Per Ole Lektor +4551298769 E-mail
Sørensen, Mikkel Lektor +4551298848 E-mail
Sørensen, Tim Flohr Lektor +4551299719 E-mail
Yvanez, Elsa Lektor   E-mail