Line Hjorth-Moritzsen

Line Hjorth-Moritzsen

Indskrevet ph.d.-studerende

I min ph.d.-afhandling undersøger jeg kvinders arbejde i 1800-tallets Danmark, særligt gennem de digitaliserede folketællinger 1834-1901. Da mine foreløbige undersøgelser har vist, at størstedelen af kvindernes arbejde er usynligt i datidens aggregrede erhvervsstatistik, forsøger jeg at bidrage med ny statistisk viden på området. Afhandlingen er struktureret i følgende dele:

- En undersøgelse af kategorier og begreber anvendt ved optællingen og registreringen af kvinders arbejde i folketællingerne og den aggregrede statistik fra samtiden.

- En kortlægning af de danske kvinders arbejde i folketællingerne 1860, 1880 og 1901 i landdistrikterne ved brug af egne klassificeringer. I forlængelse heraf sammenligner jeg resultaterne af mit klassifikationssystem med den aggregrede statistik i datiden samt med det internationale klassifikationssystem for historiske erhverv (HISCO).

- En undersøgelse af usynlige gifte kvinder i landbruget gennem erindringer.

ID: 283308785