Forskningsklynger på Saxo

Saxos forskningsklynger har til formål at styrke den generelle kvalitet af forskningslivet på instituttet gennem inspirerende, kollektive aktiviteter.

Det er en ambition, at klyngerne bidrager til at gøre instituttets forskning og forskningsaktiviteter synlige, tilgængelige og inviterende. Det er ligeledes et formål at bygge bro imellem discipliner på instituttet med henblik på at understøtte forskningsinteresser, der går på tværs af instituttets uddannelsesprogrammer. Klyngerne er endvidere tænkt som en platform for bedre integration af forskere i tidsbegrænsede stillinger i Saxo-kollektivet samt et tilbud om kollegiale fora til alle Saxo-forskere.