Adjungerede professorer

Saxo-Instituttet har tilknyttet fem adjungerede professorer med stærke nationale og internationale profiler.

 

Niels H. Andersen er museumsinspektør (tidligere overinspektør) på Moesgård Museum og internationalt anerkendt for sin mangeårige forskning i kultpladser og megalitanlæg fra den tidlige bondestenalder. I 1997 erhvervede Niels H. Andersen den filosofiske doktorgrad for afhandlingen ”The Sarup Enclosures”, som satte hans banebrydende udgravninger af det befæstede kultanlæg ved Sarup på Fyn i europæisk perspektiv. Niels H.Andersens forskning omfatter desuden undersøgelser af talrige dysser, jættestuer og bopladser fra bondestenalderen i landskabet omkring Sarup.

Niels H. Andersen, museumsinspektør, Dr. phil., Moesgård Museum

 

John Hall hører til den relativt beskedne kreds af sociologer, der har taget udfordringen fra historien til sig. I 80'erne var han en af drivkræfterne i udviklingen af det felt, vi i dag betegner som den historiske sociologi. Hans Powers and Liberties (1985) er i dag en klassiker. Det afgørende spørgsmål for Hall var her, hvorfor moderniteten udviklede sig i Europa og ikke i andre komplekse civilisationer.

Siden Powers and Liberties har Hall ikke mindst forsket i europæisk nationalisme og statsdannelser. Her har han været stærkt inspireret af antropologen Ernest Gellner. Halls senest udgivne bog er netop en intellektuel biografi om Gellner.

Hvad enten det drejer sig om intellektuel historie, statsdannelse, kapitalisme eller nationalisme, hører John Hall til dem, der har lært os andre at tænke nyt om centrale aspekter af vores verden. 

John Hall, professor i Sociologi ved McGill University, Canada

 

Stephen John Harrison er klassisk filolog med speciale i klassisk romersk litteratur, herunder digtningen og romanen, og i efterlivet af den klassiske litteratur. Han har især gjort sig bemærket ved sine nytolkende analyser af de to store augustæiske digtere Vergil og Horats, publiceret i monografier og talrige artikler. Stephen John Harrison er professor i latin ved University of Oxford (UK).

Stephen John Harrison, professor ved Corpus Christi College, University of Oxford (UK)

 

Joel Rosenthals forskning er inden for Amerikanske studier, men han har siden som præsident for Carnegie Council også beskæftiget sig med emner inden for politologien,  internationale forhold, filosofi og etik. Foruden at være adjungeret professor ved Saxo-Instituttet er Joel Rosenthal adjungeret professor ved New York University, Department of Politics og ved Bard College.

Joel Rosenthal, President, Carnegie Council for Ethics in International Affairs

 

 

Stanley J. Ulijaszek er en internationalt anerkendt antropolog, der igennem sin karriere har etableret sig som en indflydelsesrig forsker inden for studier af overvægt på tværs af videnskabelige discipliner. Hans arbejde centrerer sig omkring overvægt i globalt perspektiv. Blandt Stanley Ulijaszeks særligt indflydelsesrige bidrag kan nævnes hans arbejde om indvirkningen af ulighed og social status i forbindelse med overvægt samt effekter af økonomisk modernisering ved overvægt og kronisk sygdom.

Stanley Ulijaszek, professor i human økologi og Director of Unit for Biocultural Variation and Obesity, der er beliggende på School of Anthropology på University of Oxford