Ph.d.

Ph.d.-forskningsprojekter er væsentlige og højt værdsatte bidrag til den samlede forskning på Saxo-instituttet inden for fagområderne historie, etnologi, filologi (græsk/latin) samt klassisk og forhistorisk arkæologi. 

Ph.d.-stipendiater gennemgår et 3-årigt forskeruddannelsesforløb, der afsluttes med en afhandling som forsvares med henblik på at erhverve ph.d.-graden. Målet med forskeruddannelsen er at udvikle og styrke ph.d.-projekterne og at give stipendiaterne optimale vilkår for at skrive en afhandling på højt internationalt niveau og erhverve en ph.d.-grad på den normerede tid. Læs mere om forskeruddannelsen.   

 

 

 

 

 

 

 

Saxo -Instituttets ph.d.-koordinator, Søren Rud, er udpeget af institutlederen og er sammen med hovedvejleder den ph.d.-studerendes væsentligste kontakt på instituttet.

Ph.d.-koordinatorens opgaver er:

At fremme de ph.d.-studerendes trivsel, herunder

 • modtage og ’onboarde’ nye ph.d.-studerende i samarbejde med institut og ph.d.-skole
 • rådgive ph.d.-studerende og vejleder om rammerne for ph.d.- forløbet: ansættelsesforhold, uddannelsesforhold og vejlederforhold
 • afholde individuel MUS og evt. GRUS en gang årligt med de ph.d.- studerende, der er ansat på instituttet
 • facilitere sociale aktiviteter i ph.d.-gruppen

At fungere som bindeled mellem institut og ph.d.-skole med henblik på gennemførsel af ph.d.-uddannelsen, herunder

 • deltage i et opstartsmøde mellem vejleder(e), uddannelsesleder og ph.d.-studerende med henblik på udarbejdelse af ph.d.-planen, herunder aftale om omfang og tilrettelæggelse af ph.d.-studerendes arbejdsforpligtelse
 • følge udviklingen i de individuelle ph.d.-forløb, godkende evalueringsrapporter i PhD Planner og bidrage til at løse evt. udfordringer i ph.d.-forløbet
 • deltage i udviklingen af ph.d.-skolens kursusprogram samt at rådgive om og facilitere organisering af relevante ph.d.-kurser
 • organisere mindre institutseminarer mv. for instituttets ph.d.-studerende

At rådgive ph.d.-skoleleder og institutleder i ph.d.-anliggender og bidrage til ph.d.-studerendes karriereplanlægning, herunder

 • facilitere karrierevejledning for de ph.d.-studerende i samarbejde med ph.d.-skolen
 • deltage i møder mellem ph.d.-skoleleder og ph.d.-koodinatorerne på tværs af fakultetet
 • fremme internationale samarbejder om ph.d.-uddannelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Saxo-Instituttet bestræber sig på at have et dynamisk og inkluderende ph.d.-miljø af højeste kvalitet. Stipendiater opfordres til at deltage i de månedlige ph.d.-frokoster og arrangementerne i det faglige forum ph.d.-cirklen for at understøtte og bidrage til ph.d.-miljøets faglige og sociale dynamik. En koordinationsgruppe udpeget af ph.d.-koordinatoren har, i samarbejde med denne, ansvar for at arrangere løbende faglige og sociale aktiviteter. Alle ph.d.-studerende på Saxo-Instituttet får tilbudt en mentor. Formålet med dette tilbud er, at sikre den nytilkomne en nem, hurtig og effektiv indførelse i det faglige og sociale liv blandt instituttets ph.d.-stipendiater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph.d.-stipendiater på Saxo

Navn Titel Telefon E-mail
Aabo, Marie Gorm Ph.d.-stipendiat   E-mail
Aagaard, Samantha Nordholt Ph.d.-stipendiat +4541717321 E-mail
Aarup, Kristian Indskrevet ph.d.-studerende +4535325632 E-mail
Andersen, Emil Ph.d.-studerende +4535325686 E-mail
Aoussar, Amin Younes Ph.d.-stipendiat +4535324284 E-mail
Brinkgaard, Lea Cecilie Ph.d.-stipendiat +4535332101 E-mail
Bristow, Rebecca Ph.d.-stipendiat +4535329607 E-mail
Christensen, Rasmus Ph.d.-stipendiat +4525698436 E-mail
Claudi-Hansen, Lone Ph.d.-studerende +4535320407 E-mail
Depner, Louise Kjærgaard Ph.d.-stipendiat +4535333909 E-mail
Hansen, Marie-Louise Jahn Ph.d.-stipendiat +4535325855 E-mail
Haugland, Martin Harvey Ph.d.-studerende +4535325139 E-mail
Hedetoft, Christopher Herdan Ph.d.-stipendiat +4535322393 E-mail
Hjorth-Moritzsen, Line Indskrevet ph.d.-studerende +4535333461 E-mail
Holst, Sandie Ph.d.-studerende +4560462121 E-mail
Jensen, Stefanie Langaa Indskrevet ph.d.-studerende +4535330243 E-mail
Jæger, Jonas Holm Ph.d.-stipendiat +4535329304 E-mail
Jørgensen, Bente Ph.d.-stipendiat   E-mail
La Croix, Gabriëlle Elisa Ph.d.-stipendiat +4535324992 E-mail
Lilleør, Anton Sylvest Ph.d.-stipendiat +4535321685 E-mail
Lyngsted, Amalie Olga Indskrevet ph.d.-studerende +4541717479 E-mail
Nørtoft, Mikkel Johansen Videnskabelig assistent +4535328382 E-mail
Perner, Mads Villefrance Ph.d.-stipendiat +4535330931 E-mail
Pintér, Margaréta Hanna Ph.d.-stipendiat +4535334660 E-mail
Schmidt, Jakob Linnet Ph.d.-stipendiat   E-mail
Solberg, Gustav Hejlesen Indskrevet ph.d.-studerende +4535323783 E-mail
Sparre, Anna Lodberg Ph.d.-stipendiat   E-mail
Steen Bygballe, Line Ph.d.-stipendiat +4528900122 E-mail
Veng, Adam Indskrevet ph.d.-studerende   E-mail