Klassisk arkæologi

Klassiske arkæologer på Københavns Universitet fokuserer på kulturmøder mellem de græsk-romerske kulturer samt deres relationer til Ægypten og Den Nære Orient fra den græske bronzealder til den romerske senantikke periode. 

Forskningsmæssigt ligger vægten inden for historisk arkæologi.  Geografisk omfattes de i de moderne lande Italien, Grækenland og Cypern opståede kulturer med hovedvægt på grækerne, romerne, etruskerne og de italiske folk. 

Med udgangspunkt i arkæologiske studier af materiel kultur analyseres en række forskellige temaer.

  • Handels- og distributionsmønstre, såsom udbredelsen af bestemte typer keramik i det østlige middelhavsområde.
  • Beboelsesmønstre, såsom sammenhængen mellem beboelser og udnyttelsen af ressourcer i landskabet på Cypern.
  • Sociale netværk, såsom elitekultur.
  • Sammenhænge mellem funktion, aktivitet og adfærd, praksis og identitet, såsom fællesspisning som en social institution, og udviklingsprocesser i formsprog og stil, konception og betydning.
  • Antikreception fra den romerske periode og frem, såsom anvendelsen af romersk skulptur i Romantikken og Neoklassiscismen.

Traditionelt har forskningen en stærk ikonografisk og ikonologisk tradition f.eks. romerske portrætter, cypriotisk skulptur og etruskiske gravmalerier. Denne tradition baserer sig på detaljerede og komplekse kontekstuelle analyser af materiel kultur. Desuden er der i gennem generationer oparbejdet et tæt forskningsmæssigt samarbejde med antikmuseerne i København.

Kollektive projekter og netværk

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Fejfer, Jane Lektor +4551298916 E-mail
Plovdrup, Sofie Heiberg Ph.d.-stipendiat   E-mail
Rathje, Annette Emerita +4551298968 E-mail
Skaltsa, Stella Lektor +4551299289 E-mail
Winther-Jacobsen, Kristina Lektor   E-mail