Saxo-Instituttets forskningssupport

Saxo Forskningssupportteam yder praktisk og administrativ hjælp til forskningsansøgninger, hjemmesider, konferencer og andre arrangementer.

Hvis du har planer om at søge fondsmidler til forskningsprojekter, som du ønsker forankret på Saxo-Instituttet, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til instituttets forskningssupportteam vedrørende din ansøgning i meget god tid - gerne 6-12 måneder før den skal indsendes.
Vi opfordrer samtidig til at begynde med at skrive ansøgningen i lige så god tid og til at få feedback på den fra flere sider gennem hele skriveprocessen.
Læs mere om hvordan og hvorfor.

Senest 10 uger før den pågældende fonds ansøgningsfrist, skal du altid huske at indsende et projektforslag til Saxo Forskningssupportteam.

Aktuelle deadlines for projektudkast

Hvis du påtænker at søge et af nedenstående virkemidler med husning på Saxo-Instituttet, skal du senest den 1. august 2019 fremsende et projektudkast (1-2 sider) til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk, med henblik på institutleders godkendelse af husning. Vi opfordrer interesserede ansøgere til at henvende sig hurtigst muligt med henblik på at igangsætte ansøgningsprocessen inden sommerferien.

Saxo Support understøtter også udefrakommende ansøgere, der ønsker ansættelse eller tilknytning til instituttet, hvis det skitserede forskningsprojekt vurderes at kunne bidrage til Saxo-Instituttets forskningsprofil.

Læs mere om Saxo-Instituttets interne procedurer for projektudkast på saxo.ku.dk.

Aktuelle opslag:

 • Carlsbergfondet
  Forskellige virkemidler. Som udgangspunkt forventes samme opslag som 2018. Opslag for 2019 forventes offentliggjort senest i begyndelsen af juli. Deadline for ansøgninger til fondet: 1. oktober 2019.
 • Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)
  • FP1 og FP2: Mulighed for at søge midler til Forskningsprojekt 1 (op til 2.000.000 DKK eksklusiv overhead) og Forskningsprojekt 2 (op til 4.300.000 DKK eksklusiv overhead). Deadline for ansøgninger til FKK: 4. oktober 2019.
  • DFF International Postdoc: Stipendium til udlandsophold for ansøgere, som på ansøgningstidspunktet har opnået ph.d.-grad inden for de seneste 3 år. Saxo Support kan i begrænset omfang understøtte ansøgere, der i forbindelse med stipendiet ønsker et ophold på Saxo-Instituttet. Deadline for ansøgninger til fonden: 5. november 2019.
 • Innovationsfonden: Erhvervsforsker
  • ErhvervsPostdoc eller ErhvervsPhD i privat virksomhed: Midler til erhvervsrettet forskningsprojekt, hvor erhvervsforskeren er ansat på fuld tid i virksomheden, og projektet foregår i samarbejde med en offentlig forskningsinstitution. Innovationsfonden finansierer op 50 % af bruttolønnen. Deadline for Erhvervsforsker i privat virksomhed: 24. september 2019.
  • ErhvervsPostdoc eller ErhvervsPhD i offentlig organisation: Midler til erhvervsrettet forskningsprojekt, hvor erhvervsforskeren er ansat på fuld tid i en offentlig organisation, og projektet foregår i samarbejde med en offentlig forskningsinstitution. Innovationsfonden finansierer op 50 % af bruttolønnen. Deadline for Erhvervsforsker i offentlig organisation: 8. oktober 2019.
 • Marie Sklodowska Curie Actions – Innovative Training Networks (ITN)
  Ph.d.-uddannelsesnetværk: Mobilitetsstipendier for op til 15 ph.d.-kandidater i et netværk, som involverer mindst tre partnere indenfor eller uden for den akademiske verden. ITN støtter fælles forskeruddannelsesprogrammer, som bliver implementeret i partnerskab mellem universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastruktur, virksomheder og andre socio-økonomiske aktører fra forskellige lande på tværs af Europa. Forventet deadline for ansøgninger til European Research Council i januar 2020.
 • VELUX FONDEN – Museumsprogram
   Forsker- og formidlerdrevne kollektive projekter med tæt integrerede forsknings- og formidlingskomponenter. Relevante projekter ligger inden for fagområderne kunst- og kulturhistorie, formidling og museologi. Typiske bevillingsstørrelser omkring 5 millioner DKK. Opslag er endnu ikke offentliggjort. Forventet deadline for interessetilkendegivelser til fonden i oktober 2019.

Hvis du er interesseret i at ansøge om midler via en fond eller et virkemiddel, som ikke er nævnt, opfordres du til at kontakte Saxo Support hurtigst muligt.

Læs mere om Saxos interne projektudkast og ansøgningsprocedurer.