Ekstern finansiering af forskning

Hvis du har planer om at søge fondsmidler til forskningsprojekter, som du ønsker forankret på Saxo-Instituttet, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til Saxo-Instituttets forskningssupportteam (Saxo Support) vedrørende din ansøgning i meget god tid - gerne 6-12 måneder før den skal indsendes. Vi opfordrer samtidig til at begynde med at skrive ansøgningen i lige så god tid og til at få feedback på den fra flere sider gennem hele skriveprocessen. Læs mere om hvordan og hvorfor.

Som udgangspunkt skal du altid huske at indsende et projektudkast til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk, senest 10 uger før den pågældende fonds ansøgningsfrist.

Aktuelle deadlines for projektudkast

Hvis du påtænker at søge midler via et af nedenstående opslag til et projekt med husning på Saxo-Instituttet, skal du senest den 8. april 2021 fremsende et projektudkast (1-2 sider) samt et udfyldt bemandingsskema til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk, med henblik på institutledelsens godkendelse af husningsvilkår.

Download skabelon for bemandingsplan (Excel).

Læs mere om Saxo-Instituttets interne procedurer for projektudkast på saxo.ku.dk.

Aktuelle opslag - oversigt


Aktuelle opslag - uddybende beskrivelser

 • Augustinus Fonden: Forskning i kulturarv
  Støtte til humanistiske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der bidrager til bevaring, tilgængeliggørelse og forståelse af vores fælles kulturarv. Augustinus Fonden har særligt fokus på at støtte vidensopbygning inden for de uddelingsområder, som er centrale i fondens filantropiske strategi: Kulturhistorie i bredeste forstand, arkæologi, musik, scenekunst, billedkunst, litteratur og mindre klassiske sprog (græsk, latin og hebraisk) samt sprog fra den oprindelige nordiske sprogkreds, når denne forskning bidrager til forståelsen af kulturarven. Fonden sigter mod at uddele støttebeløb i intervallet 0,5 til 5 mio. DKK per ansøgning til flerårige projekter. Der afsat en samlet pulje på cirka 20 millioner DKK til opslaget.
  Deadline for indsendelse af ansøgninger til Augustinus Fonden: 16. juni 2021.
  Læs opslaget for Forskning i Kulturarv 2021 på augustinusfonden.dk (pdf)
  Læs vejledning for ansøgninger til Forskning i Kulturarv 2021 på augustinusfonden.dk (pdf)
  Læs generel information om ansøgninger til Augustinusfonden på augustinusfonden.dk 
 • CHANSE: Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age
  Formålet med dette internationale opslag er at forstå, hvordan digital innovation medfører sociale og kulturelle forandringer, og også er påvirket af samfund og kultur. Man kan søge om op til 1.5 mio. EUR i alt for et projekt med en maksimal varighed på 3 år. Et projekt skal involvere deltagelse fra mindst 4 finansierende lande. Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) finansierer dansk deltagelse. 
  Deadline for indsendelse af outline proposals til CHANSE: 7. maj 2021
  Læs om opslaget og netionale retningslinjer på chanse.org
  Læs om reglerne for dansk deltagelse i ansøgninger til CHANSE på dff.dk
 • COST Actions
  The European Cooperation in Science and Technology (COST) finansierer interdisciplinære forskningsnetværk i Europa og associerede lande inden for alle videnskabelige discipliner. COST finansierer organisering af møder, kurser, korte forskningsmissioner og andre netværksaktiviteter (ikke løn). Den interne deadline (8. april) angår alene ansøgninger, som skal koordineres af en forsker på Saxo-Instituttet.
  Deadline for ansøgninger til COST: 29. oktober 2021.
  Læs mere om COST Actions på cost.eu
 • Danmarks Frie Forskningsfond (DFF): Tematisk Forskning: Grøn Omstilling
  Ansøgere vil kunne søge følgende virkemidler til et projekt med relevans for grøn omstilling:
 • ERC Advanced Grants
  Op til 2.5 mio. EUR til et banebrydende forskningsprojekt med en varighed på 5 år. Ansøger forventes at være førende på sit felt og have en track-record med væsentlige forskningsresultater inden for de seneste 10 år.
  Deadline for ansøgninger til ERC: 31. august 2021
  Læs mere om ERC Advanced Grants på erc.europa.eu
  Anvend dette ERC bemandingsplansskema (Excel) i forbindelse med anmodning om husningstilsagn.
 • Innovationsfonden: Erhvervs-ph.d. eller -postdoc i privat virksomhed
  Midler til erhvervsrettet forskningsprojekt, hvor erhvervsforskeren er ansat på fuld tid i virksomheden, og projektet foregår i samarbejde med en offentlig forskningsinstitution. Innovationsfonden finansierer op 50 % af bruttolønnen. Et erhvervsforskerprojekt skal relaterer sig et af følgende temaer:
  • Ambitiøse og varige grønne forskningsinitiativer
  • Life science, sundhed, velfærdsteknologi og klinisk forskning
  • Teknologi og innovation der kan udvikle produktion og sikre arbejdspladser i Danmark
  Deadline for Erhvervsforsker i privat virksomhed: 27. april 2022.
  Læs opslag om mulighederne for at søge midler til et Erhvervsforsker-stipendium på innovationsfonden.dk
 • Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks
  Finansiering af ph.d.-stipendier med mobilitetskrav i europæiske netværk. Op til 10 stipendier pr. netværk (i nogle tilfælde op til 15). Et netværk skal involvere mindst tre partnere i eller udenfor academia. Den interne deadline (8. april) angår alene ansøgninger, som skal koordineres af en forsker på Saxo-Instituttet.
  Et nyt opslag forventes offentliggjort til maj.
  Deadline for at indsende en Doctoral Networks ansøgning er 14. november 2021.
  Læs mere om Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks (tidligere International Training Networks) på ec.europa.eu

Forskere uden ansættelse på Saxo bedes fremsende et opdateret CV, evt. publikationsliste samt dokumentation for samarbejdsinteresse fra en forsker på Saxo-Instituttet.

Ansøgere til ph.d.-stipendier, der ønsker ansættelse på Saxo, bedes derudover fremsende karakterudskrift samt vejledertilkendegivelse fra en forsker på Saxo. Ansøgere, der ønsker at blive indskrevet på Saxo, men ansat på en anden institution, skal yderligere vedlægge godkendelse fra den pågældende institution.

Hvis du ønsker at søge et virkemiddel eller en fond, som ikke er nævnt, opfordres du til at kontakte Saxo Support (saxosupport@hum.ku.dk) hurtigst muligt.

Kontakt Saxo Support

Saxo-Instituttets forskningssupportteam (Saxo Support) yder praktisk og administrativ hjælp til forskningsansøgninger.

Medarbejderne i Saxo Support:

Mads Torbenfeldt Christoffersen
Lene Raben-Levetzau
Jane Finnerup Johnsen

saxosupport@hum.ku.dk