Saxo-Instituttets forskningssupport

Saxo-Instituttets forskningssupportteam (Saxo Support) yder praktisk og administrativ hjælp til forskningsansøgninger, hjemmesider, konferencer og andre arrangementer.

Hvis du har planer om at søge fondsmidler til forskningsprojekter, som du ønsker forankret på Saxo-Instituttet, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til Saxo Support vedrørende din ansøgning i meget god tid - gerne 6-12 måneder før den skal indsendes.
Vi opfordrer samtidig til at begynde med at skrive ansøgningen i lige så god tid og til at få feedback på den fra flere sider gennem hele skriveprocessen.
Læs mere om hvordan og hvorfor.

Senest 10 uger før den pågældende fonds ansøgningsfrist, skal du altid huske at indsende et projektforslag til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk.

Aktuelle deadlines for projektudkast

Hvis du påtænker at søge midler via et af nedenstående opslag til et projekt med husning på Saxo-Instituttet, skal du senest den 24. januar 2020 fremsende et projektudkast (1-2 sider) til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk, med henblik på godkendelse af husning i instituttets forskningsudvalg. Saxo Support understøtter også udefrakommende ansøgere, der ønsker ansættelse eller tilknytning til instituttet, hvis det vurderes, at det skitserede forskningsprojekt kan bidrage til Saxo-Instituttets forskningsprofil.

Læs mere om Saxo-Instituttets interne procedurer for projektudkast på saxo.ku.dk.

 • COST Action (European Cooperation in Science & Technology)
  Ansøgninger om netværksmidler. Et netværk skal bestå af deltagere fra mindst 5 COST partnerlande. Der kan søges om op til 130.000 EUR pr. år i op til 4 år. Næste deadline for indsendelse af fuld ansøgning: 29. april 2020.
 • Danmarks Frie Forskningsfond: Deadline for ansøgninger til fonden: 26. marts 2020. I forårsrunden kan du søge følgende virkemidler:
  • Sapere Aude Forskningsleder: Op til 4.3M DKK eksklusiv overhead til excellente yngre forskere. Maksimal ph.d.-alder på 8 år (barsel og anden orlov kan forlænge muligheden for at søge).
  • Forskernetværk: Op til 850.000 DKK eksklusiv overhead.
  • Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.-stipendier): Saxo Support assisterer ansøgere, som kan huses på instituttet og fakultetets ph.d.-skole. Ansøgere, som ønsker indskrivning på Saxo/HUM, skal ud over et projektudkast også fremsende et opdateret CV, karakterudskrift og oplysninger om vejleder (vejleder skal på forhånd have tilkendegivet interesse i at vejlede projektet). Vær opmærksom på at ansøgningen skal indsendes fra en institution uden for universitetet, og at disse institutioner har deres egne interne procedurer.
   Her kan du læse mere om Nationalmuseets procedurer for udvælgelse af kandidater.
  • International postdoc: To-årigt stipendie til international mobilitet med mulighed for at opholde sig i op til et år ved en dansk institution. Maksimal ph.d.-alder på 3 år (barsel og anden orlov kan forlænge muligheden for at søge). Udefrakommende ansøgere, som ønsker et ophold på Saxo, skal ud over et projektudkast også fremsende et opdateret CV samt beskrivelse af mulighederne for samarbejde med forskere på Saxo og kendskab til forskningsmiljøet på instituttet.
  • Forskningsophold i udlandet (DFF Samsund og Erhverv): Op til 300.000 DKK eksklusiv overhead til forskningsophold af mindst tre måneders varighed i udlandet med udgangspunkt i konkrete samfundsvidenskabelige aktiviteter. Der kan ikke søges om dækning af VIP-løn.
 • Grønlands Forskningsråd: Ph.d.- og postdocstipendier: Stipendierne skal styrke dansk-grønlandsk forskningssamarbejde, udvikling af forskning og rekruttering af unge forskere, og de kan søges inden for alle videnskabelig hovedområder. Deadline for indsendelse af ansøgninger til Grønlands Naturinstitut er 1. marts 2020.
 • Innovationsfonden: Erhvervsforsker: ErhvervsPhD eller Erhvervspostdoc i privat virksomhed: Innovationsfonden finansierer op til 50 % af lønnen, og kandidaten ansættes i virksomheden med tilknytning og indskrivning på universitetet. Succesraten for ansøgninger om ErhvervsPhD var i 2018 på 41 %, mens succesraten for ansøgninger om Erhvervspostdoc lå på 55 % i 2018. Deadline for ansøgninger til fonden: 30. april 2020 (den interne deadline for ansøgninger til fonden 9. januar 2020 er overskredet).
 • Innovationsfonden: Grand Solutions: Deadline for ansøgninger til fonden: 27. februar 2020. Midler til forsknings- og innovationsprojekter med varighed af 2-5 år og typisk bevilling til et projekt på 5 til 15 millioner DKK. Ud over teknologiske projekter, inviterer fonden også humanistisk og samfundsvidenskabelig projekter, der kan bidrage med værdifuld viden relateret til f.eks. adfærd, incitamenter, regulering og markedsforhold. I denne runde kan du søge projekter inden for følgende temaer:
 • Marie Skłodowska-Curie Individuel Fellowships: (for nye indkommende kandidater): Mobilitetsstipendier af 2-3 års varighed. Saxo-forskere, der ønsker at tilknytte Marie-Curie-kandidater til instituttet, skal bede kandidaten om at indsende et projektforslag, oplysninger om supervisor samt opdateret CV og publikationsliste. Deadline for indsendelse af endelig ansøgning 9. september 2020.
 • VELUX FONDEN: Humanvidenskab og praksis (HUMpraksis): Midler til projekter, hvor praktikere og humanvidenskabelige universitetsforskere i et tæt, ligeværdigt og vekselvirkende samarbejde både skaber nye løsninger i praksis og opnår nye grundvidenskabelige og teoriudviklende erkendelser inden for fondens tre uddelingsområder: Social, aldring og miljø. Den samlede pulje til uddeling er på 30 millioner DKK, og en projektbevilling udgør typisk 4-6 millioner DKK. Deadline for indsendelse af interessetilkendegivelser til fonden: 3. marts 2020.
 • VILLUM FONDEN & VELUX FONDEN: Algoritmer, data og demokrati: 100 millioner DKK til et projekt over ti år til bæredygtig demokratisk udvikling i fremtidens data-Danmark med borgeren i centrum. Projektets forskningsdel skal udføres i et tæt integreret, tværvidenskabeligt samarbejde mellem førende forskere fra datalogi i bred forstand og fra human-/samfundsvidenskab. Fondene afholder et informationsmøde den 5. februar 2020 (deadline for tilmelding 22. januar 2020), og deadline for indsende af interessetilkendegivelse til fondene er 1. maj 2020.

Hvis du ønsker at søge midler via et virkemiddel, som ikke er nævnt, opfordres du til at kontakte Saxo Support hurtigst muligt.

Læs mere om Saxos interne projektudkast og ansøgningsprocedurer.