Ekstern finansiering af forskning

Aktuelle deadlines for projektudkast

Hvis du ønsker at søge midler via et af nedenstående opslag til et projekt med husning på Saxo-Instituttet, skal du fremsende et projektudkast (mindst én side) samt et udfyldt bemandingsskema til forskningssupport, Mads Torbenfeldt Christoffersen, xml234@hum.ku.dk, senest den 8. august 2023. Herefter vil din anmodning blive fremlagt for institutledelsen mhp. afgørelse om godkendelse af husningsvilkår.

Download skabelon for bemandingsplan (Excel).

Aktuelle opslag

DFF (Independent Research Fund Denmark)

  • Forskningsprojekt2: Deadline for ansøgninger til DFF: 11. oktober 2023
  • Sapere Aude: Deadline for ansøgninger til DFF: 10. oktober 2023
  • International Postdoc: Deadline for ansøgninger til DFF: 31. oktober 2023
  • Eksplorativt netværk|Kultur og Kommunikation: Deadline for ansøgninger til DFF: 5. september 2023
  • Forskningsophold i udlandet | Samfund og Erhverv: Deadline for ansøgninger til DFF: 5. september 2023

Læs opslaget på dff.dk (pdf)

Carlsbergfondet: Ordinært forskningsopslag
Opslag med relevans for husning på Saxo-Instituttet:

Deadline for indsendelse af ansøgninger til ovenstående calls: 1. oktober 2023

Carlsbergfondet: Forskningsformidling

Deadline for indsendelse af ansøgninger til ovenstående calls: 1. september 2023

ERC Consolidator Grants
Deadline for indsendelse af ansøgning til ERC: 12. december 2023
Læs mere om ERC Consolidator Grants på erc.europa.eu

CHANSE – Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe and HERA – Humanities in the European Research Area: “Crisis – Perspectives from the Humanities”
Deadline for outline proposals til programmet: 21. september 2023
Læs opslag og vejledninger på chanse.org 

Innovationsfonden: Erhvervspostdoc og ErhversPhD i offentlig organisation eller privat virksomhed
Deadline for indsendelse til Innovationsfonden: 12- september 2023
Læs mere om de forskellige opslag på innovationsfonden.dk


Forskere uden ansættelse på Saxo bedes fremsende et opdateret CV, evt. publikationsliste samt dokumentation for samarbejdsinteresse fra en forsker på Saxo-Instituttet.

Ansøgere til ph.d.-stipendier, der ønsker ansættelse på Saxo, bedes derudover fremsende karakterudskrift samt vejledertilkendegivelse fra en forsker på Saxo. Ansøgere, der ønsker at blive indskrevet på Saxo, men er ansat på en anden institution, skal yderligere vedlægge godkendelse fra den pågældende institution.

Hvis du ønsker at søge et virkemiddel eller en fond, som ikke er nævnt, opfordres du til at kontakte forskningssupportkonsulent, Mads Torbenfeldt Christoffersen, xml234@hum.ku.dk, hurtigst muligt og som udgangspunkt senest 10 uger før den pågældende fonds ansøgningsfrist.