Ekstern finansiering af forskning

Hvis du har planer om at søge fondsmidler til forskningsprojekter, som du ønsker forankret på Saxo-Instituttet, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til Saxo-Instituttets forskningssupportteam (Saxo Support) vedrørende din ansøgning i meget god tid - gerne 6-12 måneder før den skal indsendes. Vi opfordrer samtidig til at begynde med at skrive ansøgningen i lige så god tid og til at få feedback på den fra flere sider gennem hele skriveprocessen. Læs mere om hvordan og hvorfor.

Som udgangspunkt skal du altid huske at indsende et projektudkast til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk, senest 10 uger før den pågældende fonds ansøgningsfrist.

Aktuelle deadlines for projektudkast

Hvis du påtænker at søge midler via et af nedenstående opslag til et projekt med husning på Saxo-Instituttet, skal du senest den 24. januar 2022 fremsende et projektudkast (1-2 sider) samt et udfyldt bemandingsskema til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk, med henblik på institutledelsens godkendelse af husningsvilkår.

Download skabelon for bemandingsplan (Excel).

Læs mere om Saxo-Instituttets interne procedurer for projektudkast på saxo.ku.dk.

Aktuelle opslag

Oversigt

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)
Sapere Aude
Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)
Forskningsophold i udlandet | Samfund og Erhverv

VELUX FONDEN: HUMpraxis
VILLUM FONDEN: Villum Synergy
Marie Curie Postdoctoral Fellowships
Innovation Fund Denmark: Industrial PhD or postdoc

      Forskere uden ansættelse på Saxo bedes fremsende et opdateret CV, evt. publikationsliste samt dokumentation for samarbejdsinteresse fra en forsker på Saxo-Instituttet.

      Ansøgere til ph.d.-stipendier, der ønsker ansættelse på Saxo, bedes derudover fremsende karakterudskrift samt vejledertilkendegivelse fra en forsker på Saxo. Ansøgere, der ønsker at blive indskrevet på Saxo, men ansat på en anden institution, skal yderligere vedlægge godkendelse fra den pågældende institution.

      Hvis du ønsker at søge et virkemiddel eller en fond, som ikke er nævnt, opfordres du til at kontakte Saxo Support (saxosupport@hum.ku.dk) hurtigst muligt.