Saxo-Instituttets forskningssupport

Saxo Forskningssupportteam yder praktisk og administrativ hjælp til forskningsansøgninger, hjemmesider, konferencer og andre arrangementer.

Hvis du har planer om at søge fondsmidler til forskningsprojekter, som du ønsker forankret på Saxo-Instituttet, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til instituttets forskningssupportteam vedrørende din ansøgning i meget god tid - gerne 6-12 måneder før den skal indsendes.
Vi opfordrer samtidig til at begynde med at skrive ansøgningen i lige så god tid og til at få feedback på den fra flere sider gennem hele skriveprocessen.
Læs mere om hvordan og hvorfor.

Senest 10 uger før den pågældende fonds ansøgningsfrist, skal du altid huske at indsende et projektforslag til Saxo Forskningssupportteam.

Aktuelle deadlines for projektudkast

Hvis du påtænker at søge midler til et projekt med husning på Saxo-Instituttet, skal du hurtigst muligt fremsende et projektudkast (1-2 sider) til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk, med henblik på institutleders godkendelse af husning. Hvis der ud fra virkemidlet fremgår en intern frist for projektudkast, skal den overholdes. Saxo Support understøtter også udefrakommende ansøgere, der ønsker ansættelse eller tilknytning til instituttet, hvis institutleder vurderer, at det skitserede forskningsprojekt kan bidrage til Saxo-Instituttets forskningsprofil.

Læs mere om Saxo-Instituttets interne procedurer for projektudkast på saxo.ku.dk.

Hvis du ønsker at søge midler via et virkemiddel, som ikke er nævnt, opfordres du til at kontakte Saxo Support hurtigst muligt.

Læs mere om Saxos interne projektudkast og ansøgningsprocedurer.