Forskningssupport – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningssupport

Saxo-Instituttets forskningssupport

Saxo Forskningssupportteam yder praktisk og administrativ hjælp til forskningsansøgninger, hjemmesider, konferencer og andre arrangementer.

Hvis du har planer om at søge fondsmidler til forskningsprojekter, som du ønsker forankret på Saxo-Instituttet, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til instituttets forskningssupportteam vedrørende din ansøgning i meget god tid - gerne 6-12 måneder før den skal indsendes.
Vi opfordrer samtidig til at begynde med at skrive ansøgningen i lige så god tid og til at få feedback på den fra flere sider gennem hele skriveprocessen.
Læs mere om hvordan og hvorfor.

Senest 10 uger før den pågældende fonds ansøgningsfrist, skal du altid huske at indsende et projektforslag til Saxo Forskningssupportteam.

Aktuelle deadlines for projektudkast

Hvis du påtænker at søge et af virkemidler med husning på Saxo-Instituttet, skal du fremsende et projektudkast (1-2 sider) til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk, med henblik på institutleders godkendelse af husning. Saxo Support understøtter også udefrakommende ansøgere, der ønsker ansættelse eller tilknytning til instituttet, hvis det skitserede forskningsprojekt vurderes at kunne bidrage til Saxo-Instituttets forskningsprofil.

Læs mere om Saxo-Instituttets interne procedurer for projektudkast på saxo.ku.dk.

Aktuelle opslag:

Calls med intern deadline 1. august 2019 vil blive annonceret primo juni. Den interne deadline for følgende 2019-opslag er overskredet: COST, DFF Tematisk Forskning, ERC Advanced, ERC Starting, ERC Synergy, Innovationsfonden - Grand Solutions og NordForsk - Sustainable Urban Development and Smart Cities.

Hvis du er interesseret i at ansøge om midler via en fond eller et virkemiddel, som ikke er nævnt, opfordres du til at kontakte Saxo Support hurtigst muligt.

Læs mere om Saxos interne projektudkast og ansøgningsprocedurer.