Ekstern finansiering af forskning

Hvis du har planer om at søge fondsmidler til forskningsprojekter, som du ønsker forankret på Saxo-Instituttet, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til Saxo-Instituttets forskningssupportteam (Saxo Support) vedrørende din ansøgning i meget god tid - gerne 6-12 måneder før den skal indsendes. Vi opfordrer samtidig til at begynde med at skrive ansøgningen i lige så god tid og til at få feedback på den fra flere sider gennem hele skriveprocessen. Læs mere om hvordan og hvorfor.

Som udgangspunkt skal du altid huske at indsende et projektudkast til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk, senest 10 uger før den pågældende fonds ansøgningsfrist.

Aktuelle deadlines for projektudkast

Hvis du påtænker at søge midler via et af nedenstående opslag til et projekt med husning på Saxo-Instituttet, skal du senest den 2. november 2020 fremsende et projektudkast (1-2 sider) samt et udfyldt bemandingsskema til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk, med henblik på institutledelsens godkendelse af husningsvilkår.

Download skabelon for bemandingsplan (Excel).

Læs mere om Saxo-Instituttets interne procedurer for projektudkast på saxo.ku.dk.

Aktuelle opslag:

 • ERC Consolidator Grants
  Op til 2 millioner EUR til projekter med en varighed på op til 5 år kan søges af excellente forskere inden for alle videnskaber med en ph.d.-alder på 7-12 år (barsel og sygdom kan forlænge ansøgers mulighed for at søge). Deadline for ansøgninger til ERC: 20. april 2021.
 • ERC Starting Grant
  Op til 1.5 millioner EUR til projekter med en varighed på op til 5 år kan søges af excellente forskere inden for alle videnskaber med en ph.d.-alder på 2-7 år (barsel og sygdom kan forlænge ansøgers mulighed for at søge). Deadline for ansøgninger til ERC: 9. marts 2021.
 • Helsefonden
  Til forskning inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Fonden støtter fortrinsvis forskning, der ligger i krydsfeltet mellem sundhed og samfund. Typiske bevillingsbeløb på 100.000 – 400.000 DKK. Deadline for ansøgninger til fonden: 13. januar 2021.
 • Novo Nordisk Fonden: Kunsthistorisk og praksisbaseret kunstforskning
  Deadline for ansøgninger til fonden for alle virkemidler: 20. januar 2021:
  • Investigator Grant i Kunsthistorisk Forskning: Op til 4 mio. DKK for et projekt af op til 4 års varighed. Forskningsprojekter kan beskæftige sig med alle kunsthistoriens tidsaldre fra forhistorisk tid og frem til i dag og med kunst i bred forstand, forstået som billeder, arkitektur, skulptur, performance, biokunst, foto, film, digital kunst mm., dog med en klar relevans for billedkunsten i dansk eller international kontekst.
  • Mads Øvlisen ph.d.-stipendier i Kunsthistorisk og Praksisbaseret Forskning: Op til 2 mio. DKK pr. stipendie inden for kunsthistorie, kunstnerisk praksis eller kuratorisk praksis.
  • Mads Øvlisen Postdocstipendier: Op til 1.5 mio. DKK pr. stipendium til 2-årige forskningsprojekter inden for kunsthistorie, praksisbaseret forskning i kunst/kuratering eller samspil mellem kunst & naturvidenskab.
  • Projektstøtte til forskning i kunsthistorie: Op til 1 mio. DKK til projekt med en varighed på 1-3 år. Projekter inden for konservering og arkæologi støttes ikke.

Forskere uden ansættelse på Saxo bedes fremsende et opdateret CV, evt. publikationsliste samt dokumentation for samarbejdsinteresse fra en forsker på Saxo-Instituttet.

Ansøgere til ph.d.-stipendier, der ønsker ansættelse på Saxo, bedes derudover fremsende karakterudskrift samt vejledertilkendegivelse fra en forsker på Saxo. Ansøgere, der ønsker at blive indskrevet på Saxo, men ansat på en anden institution, skal yderligere vedlægge godkendelse fra den pågældende institution.

Hvis du ønsker at søge et virkemiddel eller en fond, som ikke er nævnt, opfordres du til at kontakte Saxo Support (saxosupport@hum.ku.dk) hurtigst muligt.