Forskningssupport – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningssupport

Saxo-Instituttets forskningssupport

Saxo Forskningssupportteam yder praktisk og administrativ hjælp til forskningsansøgninger, hjemmesider, konferencer og andre arrangementer.

Hvis du har planer om at søge fondsmidler til forskningsprojekter, som du ønsker forankret på Saxo-Instituttet, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til instituttets forskningssupportteam vedrørende din ansøgning i meget god tid - gerne 6-12 måneder før den skal indsendes.
Vi opfordrer samtidig til at begynde med at skrive ansøgningen i lige så god tid og til at få feedback på den fra flere sider gennem hele skriveprocessen.
Læs mere om hvordan og hvorfor.

Senest 10 uger før den pågældende fonds ansøgningsfrist, skal du altid huske at indsende et projektforslag til Saxo Forskningssupportteam.

Aktuelle deadlines for projektforslag

Hvis du påtænker at søge et af nedenstående virkemidler med husning på Saxo-Instituttet, skal du senest den 23. april 2019 fremsende et projektforslag (1-2 sider) til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk, med henblik på institutleders godkendelse af husning. Saxo Support understøtter også udefrakommende ansøgere, der ønsker ansættelse eller tilknytning til instituttet, hvis det skitserede forskningsprojekt vurderes at kunne bidrage til Saxo-Instituttets forskningsprofil.

Læs mere om Saxo-Instituttets interne procedurer for projektforslag på saxo.ku.dk.

Aktuelle opslag:

 • COST Action (European Cooperation in Science & Technology)
  Ansøgninger om netværksmidler. Et netværk skal bestå af deltagere fra mindst 5 COST partnerlande. Der kan søges om op til 130.000 EUR pr. år i op til 4 år. Næste deadline: 5. september 2019.
 • DFF Tematisk opslag
  Danmarks Frie Forskningsfond udbyder midler til tematisk forskning i Digitale Teknologier samt Mennesker og Samfund. Midlerne vil kunne søges inden for virkemidlerne Forskningsprojekt 1 (op til 2.000.000 DKK eksl. overhead) og Forskningsprojekt 2 (op til 4.300.000 DKK eksl. overhead). Deadline for ansøgninger til DFF: 18. juni 2019 (opslaget forventes offentliggjort i slutningen af marts).
 • ERC Advanced Grant
  Op til 2.500.000 EUR for projekter af op til 5 års varighed. Principal Investigator (PI) – forventes at have en track-record med betydelige videnskabelige resultater inden for de seneste 10 år. Ingen grænse for ph.d.-alder. Deadline for ansøgninger til ERC: 29. august 2019.
 • ERC Starting Grant
  Op til 1.500.000 EUR for projekter af op til 5 års varighed. Principal Investigator (PI) skal have opnået ph.d.-grad inden for de seneste 2-7 år. Orlovsperioder vil blive fratrukket kandidaters ph.d.-alder. Forventet deadline for ansøgninger til ERC i oktober 2019 (opslag endnu ikke offentliggjort).
 • ERC Synergy Grant
  Op til 10.000.000 EUR for projekter af op til 6 års varighed. Kan søges af en gruppe på to til maksimalt fire Principal Investigators (PIs) – hvoraf en skal være udpeget som den ansvarlige (corresponding) PI (cPI). Gruppen skal tackle ambitiøse forskningsudfordringer. Forventet deadline for ansøgninger til ERC i november 2019 (opslag endnu ikke offentliggjort).
 • Innovationsfonden: Grand Solutions
  Grand Solutions retter sig mod samarbejdsprojekter baseret på excellent forskning med skarpt fokus på løsninger af stor værdi for det danske samfund. Typiske investeringer mellem 5 mio. og 15 mio. DKK per projekt for op til fem år. I efteråret kan man søge om midler inden for følgende temaer med deadline for ansøgninger til Innovationsfonden: 20. august 2019:
  • Åbent opslag (pulje 100M DKK)
  • Drone- og roboteknologier (pulje 20M DKK)
  • Cirkulær plastøkonomi (pulje 50M DKK)
  • Digital teknologi til kompetenceløft (pulje 30M DKK)
  • Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier (pulje 100M DKK
 • Internationalt Netværksprogram
  Støtte til forskere ved danske institutioner, der ønsker at indlede netværksaktiviteter med samarbejdsparter fra: Brasilien, Indien, Israel, Japan, Kina, Sydafrika, Sydkorea og USA. Derudover midler til netværksaktiviteter med arktisk fokus med samarbejdspartnere fra: Canada, Rusland, Finland, Island, Norge, Sverige, Grønland og Færøerne. Hvert projekt kan maksimalt opnå finansiering på 200.000 DKK eksklusiv overhead. Deadline for ansøgninger: 8. maj 2019.

Hvis du er interesseret i at ansøge om midler via en fond eller et virkemiddel, som ikke er nævnt, opfordres du også til at kontakte Saxo Support hurtigst muligt.

Læs mere om Saxos interne projektforslag og ansøgningsprocedurer.