Saxo-Instituttets forskningssupport

Saxo Forskningssupportteam yder praktisk og administrativ hjælp til forskningsansøgninger, hjemmesider, konferencer og andre arrangementer.

Hvis du har planer om at søge fondsmidler til forskningsprojekter, som du ønsker forankret på Saxo-Instituttet, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til instituttets forskningssupportteam vedrørende din ansøgning i meget god tid - gerne 6-12 måneder før den skal indsendes.
Vi opfordrer samtidig til at begynde med at skrive ansøgningen i lige så god tid og til at få feedback på den fra flere sider gennem hele skriveprocessen.
Læs mere om hvordan og hvorfor.

Senest 10 uger før den pågældende fonds ansøgningsfrist, skal du altid huske at indsende et projektforslag til Saxo Forskningssupportteam.

Aktuelle deadlines for projektudkast

 • Danida Fellowship Centre Research Grants 2020
  Danida støtter forskningsprojekter, der bygger på samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner og forskningsinstitutioner i lav-indkonst partnerlande såvel som udviklingsøkonomier. Fundingmuligheder i 2020:
  Deadline for fase 1 ansøgninger til Danida Fellowship Centre: 31. januar 2020
  • Window 1: Tema: Sustainable development and climate change. Projektvarighed op til 5 år med maksimal finansiering på 12 millioner DKK for hvert projekt (inklusiv overhead). Omkring 60% af budgettet skal prioriteres til institutioner i Danida prioritetslande, og forskningen skal implementeres i et af følgende Danida prioritetslande: Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Ghana, Etiopien, Kenya, Mali, Myanmar, Niger, Palæstina, Somalia, Tanzania og Uganda.
   Læs opslag for ansøgninger – Window 1 på dfcentre.com (pdf).
  • Window 1: Teamer: 1 ) Renewable energy 2) Environment, including manufacturing, urban development and waste 3) Water resources, including urban water 4) Food Quality 5) Health systems including occupational health and safety (OHS) 6) Maritime development. Forventet varighed for projekter 18 til 36 måneder med maksimal funding for 5 millioner DKK (inklusiv overhead). Der forventes en ligelig fordeling af arbejdstimer mellem danske forskere og forskere i et partnerland. Forskningen skal gennemføres i et af følgende lande: Bangladesh, Egypten, Etiopien, Ghana, Indonesien, Kenya, Myanmar, Sydafrika og Vietnam.
   Læs opslag for ansøgninger 2020 – Window 2 på dfcentre.com (pdf).
 • NordForsk: Digitalisation of the Public Sector – Research and Innovation Projects
  Programmets formål er at kombinere vidensbaserede digital innovation med forskning relateret til virkninger af digital omstilling af den offentlige sektor på samfundet og slutbrugere. Et projekt forventes at vare tre år, kan maksimalt modtage en samlet bevilling på 1 million EUR, og skal inkludere deltagere fra mindst tre af følgende lande: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Letland og Estland (mindst to deltagere fra nordiske lande).
  Deadline for ansøgninger til NordForsk: 16. januar 2020.

Hvis du påtænker at søge midler til et projekt med husning på Saxo-Instituttet, skal du hurtigst muligt fremsende et projektudkast (1-2 sider) til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk, med henblik på institutleders godkendelse af husning. Hvis der ud fra virkemidlet fremgår en intern frist for projektudkast, skal den overholdes. Saxo Support understøtter også udefrakommende ansøgere, der ønsker ansættelse eller tilknytning til instituttet, hvis institutleder vurderer, at det skitserede forskningsprojekt kan bidrage til Saxo-Instituttets forskningsprofil.

Læs mere om Saxo-Instituttets interne procedurer for projektudkast på saxo.ku.dk.

Hvis du ønsker at søge midler via et virkemiddel, som ikke er nævnt, opfordres du til at kontakte Saxo Support hurtigst muligt.

Læs mere om Saxos interne projektudkast og ansøgningsprocedurer.