Forskningssupport – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningssupport

Saxo-Instituttets forskningssupport

Saxo Forskningssupportteam yder praktisk og administrativ hjælp til forskningsansøgninger, hjemmesider, konferencer og andre arrangementer.

Hvis du har planer om at søge fondsmidler til forskningsprojekter, som du ønsker forankret på Saxo-Instituttet, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til instituttets forskningssupportteam vedrørende din ansøgning i meget god tid - gerne 6-12 måneder før den skal indsendes.
Vi opfordrer samtidig til at begynde med at skrive ansøgningen i lige så god tid og til at få feedback på den fra flere sider gennem hele skriveprocessen.
Læs mere om hvordan og hvorfor.

Senest 10 uger før den pågældende fonds ansøgningsfrist, skal du altid huske at indsende en interessetilkendegivelse til Saxo Forskningssupportteam.

Aktuelle deadlines for interessetilkendegivelser

Hvis du påtænker at søge et af nedenstående virkemidler med husning på Saxo-Instituttet, skal du senest den 1. august 2018 fremsende en intern interessetilkendegivelse (1-2 sider) til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk. Saxo Support understøtter også udefrakommende ansøgere, der ønsker ansættelse eller tilknytning til instituttet, hvis det skitserede forskningsprojekt vurderes at kunne bidrage til Saxo-Instituttets forskningsprofil.

Bemærk at deadline for interne interessetilkendegivelser for 2018 for opslagene DFF tematisk forskning, Innovationsfondens Grand Solutions, ERC Advanced Grants, Marie Sklodowska Curie – Individual Fellowships er overskredet.

I efteråret kan du søge følgende fonde/virkemidler (Det Humanistiske Fakultet og Kontoret for Forskningsservice vil supportere i forbindelse med ansøgninger markeret med *):

Hvis du er interesseret i at ansøge om midler via en fond eller et virkemiddel, som ikke er nævnt på denne liste, opfordres du også til at kontakte Saxo Support hurtigst muligt.

Læs mere om Saxos interne  interessetilkendegivelser og ansøgningsprocedurer.