Ekstern finansiering af forskning

Aktuelle deadlines for projektudkast

Hvis du ønsker at søge midler via et af nedenstående opslag til et projekt med husning på Saxo-Instituttet, skal du fremsende et projektudkast (mindst én side) samt et udfyldt bemandingsskema til forskningssupport, Mads Torbenfeldt Christoffersen, xml234@hum.ku.dk, senest den 27. juni 2024. Herefter vil din anmodning blive fremlagt for institutledelsen mhp. afgørelse om godkendelse af husningsvilkår.

Download skabelon for bemandingsplan (Excel).

Aktuelle opslag


Forskere uden ansættelse på Saxo bedes fremsende et opdateret CV, evt. publikationsliste samt dokumentation for samarbejdsinteresse fra en forsker på Saxo-Instituttet.

Ansøgere til ph.d.-stipendier, der ønsker ansættelse på Saxo, bedes derudover fremsende karakterudskrift samt vejledertilkendegivelse fra en forsker på Saxo. Ansøgere, der ønsker at blive indskrevet på Saxo, men er ansat på en anden institution, skal yderligere vedlægge godkendelse fra den pågældende institution.

Hvis du ønsker at søge et virkemiddel eller en fond, som ikke er nævnt, opfordres du til at kontakte forskningssupportkonsulent, Mads Torbenfeldt Christoffersen, xml234@hum.ku.dk, hurtigst muligt og som udgangspunkt senest 10 uger før den pågældende fonds ansøgningsfrist.