Ekstern finansiering af forskning

Hvis du har planer om at søge fondsmidler til forskningsprojekter, som du ønsker forankret på Saxo-Instituttet, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til Saxo-Instituttets forskningssupportteam (Saxo Support) vedrørende din ansøgning i meget god tid - gerne 6-12 måneder før den skal indsendes. Vi opfordrer samtidig til at begynde med at skrive ansøgningen i lige så god tid og til at få feedback på den fra flere sider gennem hele skriveprocessen. Læs mere om hvordan og hvorfor.

Som udgangspunkt skal du altid huske at indsende et projektudkast til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk, senest 10 uger før den pågældende fonds ansøgningsfrist.

Aktuelle deadlines for projektudkast

Hvis du påtænker at søge midler via et af nedenstående opslag til et projekt med husning på Saxo-Instituttet, skal du senest den 14. januar 2021 fremsende et projektudkast (1-2 sider) samt et udfyldt bemandingsskema til Saxo Support, saxosupport@hum.ku.dk, med henblik på institutledelsens godkendelse af husningsvilkår.

Download skabelon for bemandingsplan (Excel).

Læs mere om Saxo-Instituttets interne procedurer for projektudkast på saxo.ku.dk.

Aktuelle opslag - oversigt


Aktuelle opslag - uddybende beskrivelser

 • Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)
  • Sapere Aude DFF Forskningsleder: For excellente forskere med en maksimal ph.d.-alder på 8 år (barsel og sygdom mm. kan fraregnes ph.d.-alder). Op 4,3 mio. DKK før overhead. Deadline for ansøgninger til DFF: 24. marts 2021.
  • Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.): Midler til ansættelse som ph.d.-stipendiat på en forskningsinstitution uden for universitetet, men med mulighed for at blive indskrevet på Saxo/HUM. Bemærk at den potentielle ansættende institution kan have andre og tidligere deadlines og proces. Se beskrivelse af proces for udvælgelse af ansøgere på Nationalmuseet (pdf). Deadline for ansøgninger til DFF: 26. marts 2021.
  • Forskningsophold i udlandet: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv udbyder op til 200.000 DKK før overhead til forskningsophold af mindst 3 måneders varighed i udlandet ved en udenlandsk forskningsinstitution. Deadline for ansøgninger til DFF: 26. marts 2021.
  • International Postdoc: Midler til et to-årigt stipendium, der involverer et udlandsophold på mindst 1 år, og med mulighed for at tilbringe op til et år ved et universitet i Danmark. Maksimal ph.d.-alder på 3 år ved ansøgningstidspunktet (barsel og sygdom mm. kan fraregnes). Deadline for ansøgninger til DFF: 26. marts 2021.

Læs mere om DFFs virkemidler på dff.dk

 • Danida Fellowship Research Centre
  • Window 1: Finansiering op til 12 mio. DKK inklusiv overhead i op til fem år. Forskningen skal adressere temaet Sustainable development and climate change og skal implementeres i et af følgende partnerlande: Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Etiopien, Kenya, Mali, Myanmar, Niger, Palæstina, Somalia, Tanzania og Uganda. Deadline for indsendelse af ansøgning til Danida (fase 1 af 2) er 26. februar 2021.
   Læs mere om Window 1 på dfcentre.com
  • Window 2: Finansiering op til 5 mio. DKK inklusiv overhead i op til tre år. Forskningen skal adressere et eller flere af følgende temaer a) Renewable energy b) Environment, including manufacturing, urban development and waste c) Water resources, including urban water d) Food quality, including food safety e) Health systems including occupational health and safety (OHS) f) Maritime development. Projekter skal implementeres i et af følgende partnerlande: Bangladesh, Ægypten, Etiopien, Ghana, Indonesien, Kenya, Myanmar, Sydafrika og Vietnam. Deadline for indsendelse af ansøgning til Danida (fase 1 af 2) er 26. februar 2021.
   Læs mere om Window 2 på dfcentre.com.
 • Danmarks Grundforskningsfond (DNRF): Centers of Excellence
  Midler til grundforskningscentre inden for alle fagligheder. Bevillinger i to spor – enten op til 6 mio. DKK pr. år eller 10 mio. DKK pr. år for første finansieringsperiode (seks år): Herefter mulighed for yderligere finansiering og forlængelse i yderligere fire år. Deadline for proposal outline: 1. juni 2021.
  Læs opslaget for Centers og Excellence på dg.dk.
 • FORTE: Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare: International postdoc
  Finansiering af to-årige mobilitetsstipendier til Sverige (in-coming) eller ud fra Sverige (outgoing) inden for fondens virkeområder (sundhed, arbejdsliv og velfærd). Ansøger skal på ansøgningstidspunktet maksimalt have en ph.d.-alder på to år (barsel, sygdom mm. kan fratrækkes beregning). Det er muligt at tilbringe op til 8 mdr. uden for Sverige ifm. in-coming fellowships. Deadline for ansøgninger til FORTE: 28. januar 2021.
  Læs opslaget på forte.se
 • Innovationsfonden: Grand Solutions:
  Midler til forsknings- og innovationsprojekter med en typisk varighed på 2-5 år og typisk bevillingsstørrelse på 5-15 millioner DKK. I denne runde vil der kunne søges midler inden temaerne:
 • Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (intern deadline gælder kun for førstegangsansøgere)
  2-3-årige mobiltetsstipendier. Den interne deadline angår alene indkommende ansøgere og ansøgere til et udgående Global Fellowship, der ønsker at opholde sig i op til et år på Saxo-Instituttet i forbindelse med en obligatoriske reintegrationsfase. Den maksimale ph.d.-alder er 8 år ( barsel, sygdom mm. kan fratrækkes beregning af ph.d.-alder). Deadline for indsendelse af ansøgning: 15. september 2021.
  Læs mere om Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships på ec.europa.eu
 • NOS-HS Exploratory Workshop Grants
  Op til 43.000 EUR til afholdelse af to-tre workshops inden for samfundsvidenskab og humaniora i nordiske lande. Deadline for indsendelse af ansøgning til NOS-HS: 31. marts 2021.
  Læs mere om opslaget på aka.fi
 • Riksbankens Jubileumsfond mfl.: Future Challenges in the Nordics - People, Culture and Society
  Op til 1 mio. EUR til tværgående projekter om udfordringer for nordiske samfund. Hovedansøger skal være ansat på en svensk eller finsk forskningsinstitution, men væsentlige dele af budgettet kan gå til forskere ansat på institutioner uden for Sverige og Finland. Deadline for interessetilkendegivelse til Riksbankens Jubileumsfond er 15. februar 2021.
  Læs mere om virkemidlet på futurenordics.org
 • VELUX FONDEN: HUMpraxis
  Midler til samarbejdsprojekter mellem humanvidenskab om praksis inden for temaerne: Social, aldring og miljø. Typiske bevillingsstrørrelser på 5-6 millioner DKK. Deadline for interessetilkendegivelse til fonden: 23. februar 2021.
  Læs opslaget for HUMpraxis 2021 på veluxfoundations.dk
 • VILLUM Synergy Grant
  Midler til datadrevne projekter i samarbejde mellem datavidenskab og andre videnskaber, herunder humaniora. Der kan søges om følgende virkemidler:
  • Initiation project grants: 2-3 mio. DKK til projekt med etablering af nyt samarbejde.
  • Full project grant: 10-20 mio. DKK til et stort projekt, hvor samarbejdet allerede er etableret.

Deadline for indsendelse af ansøgninger til VILLUM FONDEN: 3. marts 2021.
Læs mere om opslaget på veluxfoundation.dk

Forskere uden ansættelse på Saxo bedes fremsende et opdateret CV, evt. publikationsliste samt dokumentation for samarbejdsinteresse fra en forsker på Saxo-Instituttet.

Ansøgere til ph.d.-stipendier, der ønsker ansættelse på Saxo, bedes derudover fremsende karakterudskrift samt vejledertilkendegivelse fra en forsker på Saxo. Ansøgere, der ønsker at blive indskrevet på Saxo, men ansat på en anden institution, skal yderligere vedlægge godkendelse fra den pågældende institution.

Hvis du ønsker at søge et virkemiddel eller en fond, som ikke er nævnt, opfordres du til at kontakte Saxo Support (saxosupport@hum.ku.dk) hurtigst muligt.