Anna Lodberg Sparre

Anna Lodberg Sparre

Ph.d.-stipendiat

Layman's Death. Death certification by Ligsynsmænd i rural Denmark, 1871-1920

I 1832 blev dødsattester lovpligtige i Danmark. Dødsattester skulle sikre, at skindøde ikke blev begravet levende, men de var også en guldgrube af information for en stat, der i højere og højere grad interesserede sig for sine borgeres helbred. Ideelt skulle disse dødsattester udstedes af læger, som kunne give en pålidelig dødsårsag, men der var der få læger uden for byerne indtil de tidlige årtier af det 20. årh. Derfor valgte man i stedet at udpege lægmænd til at udstede dødsattester uden for byerne. Disse personer blev kaldt ligsynsmænd. Selvom ligsynsmændene fra 1871 begyndte at nedskrive formodede dødsårsager på dødsattester, havde sundhedsmyndighederne ringe tiltro til pålideligheden af deres diagnoser. Derfor omfatter den danske dødsårsagsstatistik kun byerne indtil 1920, mens dødsårsagerne på landet er ukendte. Da en stor mængde dødsattester i de seneste år er blevet indtastet af frivillige, er det nu muligt at arbejde med denne oversete kilde i en hidtil uset skala. Dette projekt vil både undersøge a) ligsynsmændene som en registreringspraksis, en profession og et kulturelt fænomen samt benytte de indtastede dødsattester til kaste lys over b) hvor forskellige ligsynsmændenes og lægernes dødsårsager var sammenlignet med hinanden, og c) hvad børn og unge mennesker af hvert køn døde af på landet ifølge ligsynsmændenes attester.

Vejledere: Anne Løkke (Saxo-Instituttet) og Barbara Revuelta-Eugercios (Rigsarkivet)

ID: 365539390