Marie Gorm Aabo

Marie Gorm Aabo

Ph.d.-stipendiat

Jeg er ph.d.-studerende ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe). Min ph.d. handler om tinnitus, lydmiljø og sanselige metoder. Jeg har en kandidat i Europæisk Etnologi, og mine interesseområder er aldring, sundhed og sygdom, hørelse og tinnius, sanser samt arbejdsliv. Jeg har stor erfaring i at producere podcasts og jeg har undervist i blandt andet Etnologisk Formidling på bacheloruddannelsen i Europæisk Etnologi. 

Primære forskningsområder

  • Lyd, hørelse og tinnitus
  • Aldring
  • Disability Studies 
  • Seniorarbejdsliv, senkarriere og pensionsovergange
  • Mad og måltider
  • Mental sundhed
  • Formidling
  • Kulturanalyse

Aktuel forskning

Med udgangspunkt i hvordan tinnitus påvirker menneskers hverdagsliv, udforsker mit ph.d.-projekt, hvordan vi kan forstå lydmiljøets betydning for fysisk såvel som mental sundhed. Tinnitus er i kraftig vækst, og lidelsen udfordrer høresansen og den måde, som den ramte opfatter hverdagens lydmiljø på. Projektet vil give en unik mulighed for at undersøge de affektive og kropslige effekter af lyttepraksisser, lydmiljøer og høreforstyrrelser.

Projektets teoretiske afsæt er den etnologiske udforskning af hverdagslivet, særligt den praksisorienterede kulturanalyse med fokus på hvordan fænomener opleves, erfares og gøres. Med høreforstyrrelser som en prisme til at forstå lydmiljøer i et hverdagsperspektiv åbner der sig en række andre relevante forskningsfelter. Projektet trækker derfor på begreber fra: humanistisk sundhedsforskning, Disability Studies, Sensory Studies og Sound Studies. Projektet vil kombinere klassiske etnografiske metoder og nye eksperimentelle metoder, hvor informanterne indgår i en samskabelsesproces med forskeren.

Forskningsprojektet bidrager med 1) et øget fokus på hvordan lydmiljøer påvirker vores livskvalitet, 2) ny kvalitativ viden om hvordan tinnitus opleves og håndteres i et hverdagslivsperspektiv og 3) en udforskning af sanselige metoders potentialer i det etnologiske metode-, analyse-, og formidlingsarbejde, som vil udvikle den etnologiske hverdagslivsanalyse og formidlingsstrategi.

ID: 208852081