Amin Younes Aoussar

Amin Younes Aoussar

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-stipendiat

Aktuel forskning

Mit ph.d.-projekt, Peripatetic Precarity: An Ethnographic Investigation of Unaccompanied Moroccan Minors, undersøger hvad der driver uledsagede børn og unge til at migrere samt hvordan de krydser Gibraltarstrædet og bevæge sig ind i Europa.

Antallet af registrerede børn og unge fra Marokko er steget de sidste år, et fænomen der har vækket undren hos europæiske myndigheder. Uledsagede børn og unge der migrerer, er blandt de mest sårbare over for de kriminelle netværk, der opererer i grænselandene mellem Europa og Afrika. Grundet deres unge alder er de særligt udsat over for menneskehandel og forskellige former for vanrøgt, herunder grov vold, seksuelt misbrug og slaveri. Ved at følge de uledsagede børn og unges rejse, søger projektet at belyse de underliggende faktorer der ligger til grund for deres migration. Med udgangspunkt i etnografi belyser projektet således en særligt prekær form for udokumenteret og irregulær migrationsproces og tydeliggør de dynamikker, der karakteriserer livet for nogen af de mest udsatte og sårbare børn og unge.

Vejleder: Lektor Zachary Whyte. Center for Avancerede Migrationsstudier. Saxo Instituttet. Københavns Universitet.

Bi-vejleder: Professor Henrik Vigh. Center for Global Kriminologi. Institut for antropologi. Københavns Universitet.

ID: 255974902