Mark Vacher

Mark Vacher

Lektor

Jeg har igennem flere år specialiseret mig i ubanitet og urbane forhold.

Min tilgang til byen har udfoldet i sig forskellige skalaer. Fra overordnet byplanlægning omfattende transformationer i forbindelse med afindustrialisering af moderne storbyer til tætte etnografiske analyser af hjemskabelse og domesticering af forskellige typer boligbyggeri.

Jeg har udført etnografiske feltarbejder i Central- og Sydeuropa, Nordafrika og Danmark. Endvidere har jeg udført feltarbejde på færger i Middelhavet i forbindelse med studier af bevægelse og mobilitet.

Min nuværende forskning er rettet mod transformationer af byrum med særligt fokus på industrikomplekser. I den forbindelse trækker jeg på fænomenologiske inspirationskilder samt filosoffen Gilles Deleuzes arbejde.  

 

Primære forskningsområder

Urbanitet

Hjemlighed

Materialitet

Rumlighed

Mobilitet

Byplanlægning

 

Aktuel Forskning

Postindustrielle urbane transformationer

ID: 542544