Marie-Louise Jahn Hansen

Marie-Louise Jahn Hansen

Ph.d.-stipendiat

Jeg er optaget af, hvordan keramik kan anvendes til at forstå kontinuitet og udvikling i centrale knudepunkter i cypriotiske, romerske og græske områder i den romerske periode.

Jeg er Ph.d.-stipendiat på projektet Life at the Furnace: Copper smelting ecosystems in the north-western Troodos, på Cypern bevilliget af Carlsbergfondet. Jeg studerer keramik fra den Svenske Ekspedition, som er opmagasineret ved Medelhavsmuseet

Soli, a gateway community

Mit Ph.d.-projekt tager udgangspunkt i keramik fra den nordcypriotiske handelsby, Soli, der siden invasionen af Cypern i 1974 har været isoleret fra nye projekter på øen. Dette skyldes geopolitiske årsager, da den nordlige del af Cypern anses for at være besat land. I mit projekt studerer jeg keramik fra udgravninger foretaget af den Svenske Ekspedition før invasionen i 1927 og 1930-31, der tilbyder muligheden for at studere et komplet primært fundmateriale fra en central lokalitet på den nordlige kystlinje. Således genintroducerer jeg Cyperns besatte nordkyst som centralt knudepunkt for øens antikke handel og giver derved mulighed for at udviske den moderne grænse i studiet af datiden.

Projektet er inddelt i to dele:
1) Registrering og analyse af keramik fra udgravningerne i Soli.
2) Diakront studie af Solis handelsnetværk.

ID: 318001500