Collegium Hyperboreum 

Collegium Hyperboreum er en gruppe klassiske arkæologer fra universiteter og museer i Danmark, som arrangerer seminarer og udgiver Acta Hyperborea: Danish Studies in Classical Archaeology.

 

Ideen til at lave en skriftserie stammer fra midten af 80’erne, og formålet var at medvirke til at gøre dansk klassisk arkæologisk forskning mere kendt – både ved at trykke anerkendte forskeres arbejder men også ved at hjælpe studerende og yngre forskere med at få publiceret deres forskning.

Initiativgruppen, der indledningsvis kom til at udgøre Collegium Hyperboreum, var Tobias Fischer-Hansen, John Lund, Marjatta Nielsen, Pia Guldager og Annette Rathje. I 1988 udkom første bind af Acta Hyperborea Danish Studies in Classical Archaeology på Museum Tusculanums forlag.

Der blev fra starten lagt vægt på tværfagligt samarbejde med blandt andet de øvrige fag, som beskæftiger sig med antikken, og også relevante udenlandske forskere med særlig vægt på de nordiske kollegaer blev inddraget ved gæsteforelæsninger og seminarer. Seminarerne og publikationen af disse har været grundstenen i Collegium Hyperboreums arbejde.

Fra start udkom skriftserien som temanumre med fokus på aspekter af den antikke græsk-romerske verden med undtagelse af bind 3, der fejrede 100 års forskning inden for den klassiske arkæologi på Københavns Universitet.

 

 

Annette Rathje

Annette Rathje er medstifter af Collegium Hyperboreum. Hun har været ansat på Københavns Universitet som lektor i klassisk arkæologi og er nu lektor emerita på Saxo-Instituttet. 

Mette Moltesen

Mette Moltesen har været museumsinspektør ved Ny Carlsberg Glyptotek 1978-2012 og har især beskæftiget sig med græsk og romersk skulptur samt erhvervelseshistorie. 

Birte Poulsen

Birte Poulsen er lektor i klassisk arkæologi ved Aarhus Universitet. Hun har feltprojekter i Albanerbjergene (Castel Gandolfo) og i Bodrum, det antikke Halikarnassos, i Tyrkiet. Hun har særligt specialiseret sig i kejsertidens villaer og helligdomme samt den senantikke periode.

Jane Hjarl Petersen

Jane Hjarl Petersen er ph.d. i klassisk arkæologi og lektor ved Klassiske Studier ved Syddansk Universitet, Odense. Hun forsker i den romerske verdens begravelseskulturer, sociale forhold og Identitetsspørgsmål.

Kristine Bøggild Johannsen

Kristine Bøggild Johannsen er kurator og ansvarlig for antiksamling og afstøbningssamling på Thorvaldsens Museum, København. Hendes primære forskningsområde er reception af antikken i det sene attende århundrede og tidlige nittende århundrede.

Niels Bargfeldt

Niels Bargfeldt er ph.d. i klassisk arkæologi. Han har særligt specialiseret sig i den romerske verden, arkæologisk opmålingsarbejde og visualisering af den antikke verden. 

 

 

 

 

Udgivelser på vej 

Acta Hyperborea 16: Approaches to ancient Etruria, eds. Mette Moltesen, Marjatta Nielsen & Annette Rathje

Publikationen i forlængelse af seminaret om den store danske arkæolog og museumsmand Frederik Poulsen, der blev afholdt i september 2021, er under udarbejdelse. 

Redaktion af Mette Moltesen og Annette Rathje i samarbejde med Claus Grønne.

Kommende seminarer

Hellige steder og kult i den græsk-romerske verden. Seminar 19.-20. maj 2022.

Seminaret vil belyse helligdomme og hellige steder og have særlig fokus på de ritualer og handlinger, som knytter sig til en kult. Helligdomme kan tage yderst forskellig form – alt fra et ydmygt alter på et helligt sted til store velstående og monumentale helligdomme, der dominerer et landskab. Til helligdommene knytter sig forskellige funktioner som f.eks. orakler og helbredelse, og ritualerne kan inkludere processioner, bøn, ofringer, rituelle måltider, dans, lege og indvielse. Hertil kommer ritualer forbundet til kultstatuer og votivgaver, der kan indbefatte alt fra kostbare statueopstillinger til små og undselige gaver i mange forskellige materialer. Formålet med seminaret er at belyse nogle af disse mange aspekter i den antikke verden.

Tilmelding til seminaret

 

 

Vil du gerne i kontakt med os, så udfyld denne formular, så kontakter vi dig

 

Acta Hyperborea: Danish Studies in Classical Archaeology

Serien Acta Hyperborea: Danish Studies in Classical Archaeology tager en bred vifte af emner relateret til klassiske studier under behandling. Det primære fokus ligger på klassisk arkæologi, men emner angribes med en tværfaglig tilgang for at fremme dialog mellem klassisk og forhistorisk arkæologi, mellem historikere, filologer og kunsthistorikere, m.m.

Besøg Museum Tusculanums Forlag og se alle bind i serien Acta Hyperborea: Danish Studies in Classical Archaeology.