Katrine Rønsig Larsen

Katrine Rønsig Larsen

Ph.d. stipendiat

Igennem mit ph.d.-projekt The Family Under Pressure: Historicizing Experiences of Family Violence, 1970-2020 (arbejdstitel) undersøger jeg erfaringer med vold i familien under coronakrisen ud fra et erfaringshistorisk perspektiv.

Mit projekt er en del af det interdisciplinære forskningsprojekt STAY HOME under Mette Birkedal Bruun (PI) støttet af Carlsbergfondet. Projektet forener forskere fra arkitektur, teknologistudier, teologi og familiehistorie for at undersøge, hvad der sker med hjemmet som et fysisk, digitaliseret, socialt og eksistentielt rum under coronakrisen.


 

 

Vidensfelter

  • Det 19. og 20. århundredes kulturhistorie
  • Familie- og familievoldshistorie
  • Erfaringshistorie
  • Følelseshistorie
  • Sørgedragter og sørgeritualer

ID: 247669326