Rasmus Mølgaard Mariager

Rasmus Mølgaard Mariager

Professor

 

Uddannelse

2017 Dr.phil. i historie, Københavns Universitet

2003 Ph.D. i historie, Københavns Universitet

1997 Cand.mag. i historie og filosofi, Københavns Universitet

1994 Historiestudier på University of Thessaloniki, Grækenland

 

Nuværende ansættelse

2021- Professor

 

Tidligere ansættelser

2015-21 Lektor ved Københavns Universitet

2020 Leder af Danish Culture Courses

2010-15 Postdoc og adjunkt ved Københavns Universitet

2009-10 Adjunkt ved Syddansk Universitet

2005-09 Forsker ved PET-Kommissionen

2003-05 Forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier

1999-2003 PhD.-stipendiat mv.: Københavns Universitet

1997-99 Museums- og arkivsektoren

 

Forskningsplanlægning og -ledelse

2023-27 Co-PI ved det FKK-FSE-finansierede kollektive forskningsprojekt Mind the Gap. Security Scholarship between Academia and Policy, 1978-2024.

2016-19 Forskningsleder ved "Uvildig udredning af baggrunden for Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan"

2012 Styregruppemedlem af kollektivt forskningsprojet "Epokesiftets årti. Europæisk-transatlantiske transformationsprocesser i politisk kultur, dirkurs og magt i 'de lange 1970'ere'"

2008-12 Styregruppemedlem af forskernetværket "NORCENCOWAR" (Nordic Network of Cold War Researchers)

2008-11 Initiativtager til og medredaktør af "Den Kolde Krig og Danmark. Gads Leksikon" med deltagelse af 70 forskere

2008-09 Styregruppemedlem af "Europæisk Détente-Forskernetværk"

 

Medlemskaber / faglige hverv

2023 Indvalgt i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

2018-23 Censor i historie ved landet universiteter

2016-22 Kulturministeriets Tilgængelighedsudvalg, medlem

2014-22 Censor i Kulturstudier, Designstudier samt Børne og Ungdomsstudier ved SDU

2014 Indvalgt i Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie

2014-17 Studieleder, Historie, Folkeuniversitetet i København

2010 Indvalgt i Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (2011-2017 medlem af styrelsen)

2009 Bedømmer af ansøgninger til Det Islandske Forskningsråd

1997- Selskab for Samtidshistorisk Forskning (fra 2014 medlem af styrelsen)

 

Forskningsophold i udlandet

2021 Grækenland

2011 Tyskland

2011 Sverige 

2010 Norge

2002 USA

1996, 1998, 2000, 2001, 2003, 2011 Storbritannien

 

Redaktionelle hverv

2023- Medredaktør af Administrativ Debat. Medlemsblad for Nordisk Administrativt Forbund

2009-18 Dansk landeredaktør af Scandinavien Journal of History; de sidste par år ligeledes ansvarshavende redaktør

2002-03 Medredaktør af Tekst & Teser. Arbejdspapirer fra Institut for Historie

1998-2005 Medredaktør af Arbejderhistorie. Tidsskrift for historie, kultur og politik

1998-2002 Medredaktør af 1066. Tidsskrift for historie

 

Uddannelse

Cand.mag. (historie og filosofi); Ph.D. (historie); dr.phil. (historie)

ID: 21159075