Anne Løkke

Anne Løkke

Professor

CV for Anne Løkke, professor, dr. phil. i historie

Ansættelser, uddannelse

2016-    Professor i dansk social-,kultur- og sundhedshistorie
2008-2016 Professor mso i dansk social- og kulturhistorie med særlig henblik på at opbygge et forskningsmiljø med ekspertise i sundhedens og kroppens historie. Saxo-Instituttet, Afdeling for Historie, Københavns Universitet.
2000   Visiting fellow ved the Wellcome Unit for the History of Medicine, University of Oxford.

2000-08    Lektor ved Institut for Historie (fra 2004 Saxo-Instituttet, Afdeling for Historie), Københavns Universitet.
1999         Dr. phil. (afhandlingen Døden i Barndommen forsvaret ved Københavns Universitet november 1998).
1997-00    Adjunkt ved Institut for Historie, Københavns Universitet.
1994-97    Forskningsadjunkt, ved Institut for Historie, Københavns Universitet.
1990-93    Kandidatstipendiat ved Institut for Historie, Københavns Universitet.
1989         Konsulent ved Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre.
1989         Cand.phil. i historie fra Københavns Universitet.


Eksterne forskningsbevillinger, priser m.v.

2012-       Forskningsmidler fra KUs 2016-pulje til kollektivt tværfagligt projekt i forskningskonsortiet GO (Gorverning Obesity) om faktorer i fostertilstanden og de første leveår, som kan påvirke risikoen for fedme og fedmerelaterede sygdomme senere i livet.

2007-11    Forskningsmidler fra Programkomiteen for Fødevarer og Sundhed (FøSu) under Det Strategiske Forskningsråd til kollektivt projekt om fedme i forskningssamarbejdet Danish Obesity Research Centre  under ledelse af professor Thorkild Sørensen, Institut for Sygdomsforebyggelse, Københavns Universitet.
2005-07    Forskningsmidler fra Lundbeckfonden til projektet Patienternes Rigshospital.
2003-04    Forskningsmidler fra Bergiafonden til projektet Tryghed og risiko.
2003    Pris fra Einar Hansens Forskningsfond (100.000 kr.) for fremragende humanistisk forskning.
2000    Visiting fellow ved University of Oxford. Finansieret ved stipendium fra The Wellcome Trust.
1994-97    Forskningsstipendium fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd.
1991-93    Professor Ludvig Wimmer og Hustrus legat.
1990    Et halvt års stipendium fra Statens Humanistiske Forskningsråds Kvinde-forskningsmidler til projektforberedende arbejde.

Tillidshverv m.m.

2009-       Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (2011-14 medlem af Forskningspolitisk udvalg)
2002-08    Medlem af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK)/Statens Humanistiske Forskningsråd.  Medlem af forretningsudvalget 2006-08.
2005-07    Medlem af steering committee i det EU finansierede europæiske for-skernetværk PHOENIX - Health and Welfare.
2005-        Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie.
2004-07    Næstformand for Medicinsk Museionsråd.
2003-13    Medlem af Kulturministeriets tilgængelighedsudvalg for arkivmateriale efter Arkivloven.
2003-10    Medlem af det eksterne forskningsudvalg for Statens Arkiver. Formand fra 2006-10.
2002-06    Medlem af det eksterne forskningsudvalg for Tøjhusmuseet.
1997-02    Medlem af styregruppen for Netværk for Nordisk Velfærdsstatshistorie.

 

Ph.d.-stipendiater, kandidatspecialer, pædagogisk vejleder 

 Ph.d.-stipendiater:

 1. Svend Skafte Overgaard, The science of nutrition in Denmark 1900-1940. Forsvaret ret 2008.
 2. Søren Rud, Missionaries of culture in metropol and colony, Copenhagen and Greenland 1750-1900. Forsvaret 2010.
 3. Asbjørn Thomsen, Social mobility and social stability. A demographic microhistory, Denmark 1750-1850. Forsvaret 2010.
 4. Tenna Jensen, Consumption of food in Denmark 1899-2000. Forsvaret 2011.
 5. René Ruby, The Blind in Danish society 1900-2000. Forsvaret 2011.
 6. Karen Asta Vallgårda, Saving the body and soul of Indian Children. Danish missionaries in South India 1850-1930. Forsvaret 2012.
 7. Ida Klahn, Health counseling of pregnant women and mothers of infants seen in relation to the infants’ growth measured by visiting nurses Denmark 1920-2000.  Forsvaret 2013.
 8. Anne Katrine Kleberg Hansen, Perceptions of body sizes in relation to health in European medical literature 1700 – 1900. Forsvaret 1913.
 • Vejledt 101 afleverede og beståede kandidatspecialer siden 2000.
 • Vejleder i forbindelse med pædagogisk uddannelse på adjunkt- og ph.d.-niveau for 3 ph.d.-stipendiater og 6 adjunkt/postdoc.

Bedømmelsesudvalg

Medlem af 24 bedømmelsesudvalg til stillinger og grader i ind- og udland (ph.d., dr.phil., adjunkt, lektor, professor), heraf formand for 14.

Internationale netværk

 • European Society of Historical Demography
 • Studying Health In Ports (SHiP)
 • The health and demography networks of ESSHC and SSHA
 • The European Association for the History of Medicine and Health.
 • Phoenix – netværk: European Thematic Network on Health and Social Welfare Policy.

 

Jeg er medlem af videnskabelige paneler i forbindelse med projekterne Dansk Skolehistorie og Dansk Velfærdshistorie og tidsskriftet Bibliotek for Læger.  

 

ID: 9019