Amalie Olga Lyngsted

Amalie Olga Lyngsted

Indskrevet ph.d.-studerende

Jeg star ene I verden uden far og mor – en undersøgelse af betydningen af relationer for børn og unge anbragt i N. Bangs Virksomhed 1897-1922.

Dette projekt undersøger betydningen af relationer for børn og unge anbragt i private plejefamilier eller på børnehjem i perioden 1897-1922 gennem den københavnske filantropiske organisation N. Bangs Virksomhed. N. Bangs Virksomhed var en del af den danske private børnesag i slutningen af det 20 århundrede og bestod på sit højeste af seks forskellige afdelinger, herunder fem børnehjem og et stort antal private plejefamilier.

I dette projekt vil jeg anvende det metodiske koncept emotional echoes i en analyse af breve skrevet af de anbragte børn og unge gennem deres opvækst. Dette projekt forsøger herigennem at dokumentere den komplekse mængde af følelser, som de anbragte børn og unge udtrykte i konteksten af de forskellige relationer i deres liv.

Ved at tilgå kildematerialet med et følelseshistorisk perspektiv, forsøger jeg med dette projekt at bidrage med ny viden, ikke kun om den danske børnesag, men også betydningen af relationer for børn og unge, samt hvilken konsekvens det havde for dem, når de relationer blev brudt.

Dette projekt er bevilliget af DFF i samarbejde med Rigsarkivet og Københavns universitet.

Hovedvejleder på projektet er Karen Vallgårda og bivejlederen er Annette Østergaard Schultz.

ID: 318002123