Adam Schwartz

Adam Schwartz

Lektor

Medlem af:

  Jeg er uddannet som klassisk filolog, dvs. i antikkens græske og romerske kulturer som de kommer til udtryk i samtidige tekster på græsk og latin, og jeg har siden 2013 været lektor i de to sprog ved SAXO-instituttet. Det er meget rigtigt blevet sagt, at vor moderne kultur hviler på tre grundpiller: en jødisk-kristen, en nordisk og en klassisk antik. De to kulturers – og ikke mindst deres sprogs – betydning for Europa igennem historien kan næppe overvurderes, og de er derfor et godt vindue ind til os moderne mennesker selv – rent bortset fra, at de er særdeles interessante i egen ret: her etablerede man for første gang skelsættende begreber som videnskab, filosofi, politisk teori (herunder demokrati) og levede i det hele taget et rigt og spændende samfunds- og kulturliv, som vi takket være de overleverede skrifter er enestående velinformerede om.

   I mit virke på Københavns Universitet har jeg hovedsageligt beskæftiget mig med antikkens historie, navnlig den græske fra ca. 750 til ca. 300 f.Kr., og med særligt fokus på de samfundsmæssige aspekter. Men som udgangspunkt er jeg bredt interesseret, og det er vigtigt for mig at sikre et forbindelsesled mellem på den ene side de antikke kulturer, som jeg selv arbejder med og forsker i på originalsprogene, og på den anden side alle, der er interesserede og vil vide mere, men som ikke kan sprogene. Derfor ligger formidling mig i høj grad på sinde, og det er nok også en del af forklaringen på min interesse for oversættelse, både mere oversættelsesteoretisk og helt konkret i form af oversættelser af nogle af de centrale værker, der ikke foreligger på dansk.

  Primære forskningsområder

  Græsk historie, herunder især arkaisk tid. Militære forhold, hoplitkrigsførelse, de socio-religiøse aspekter af krigens natur i Grækenland, det "homeriske samfund", mundtlig digtning, skriftlighedens indførelse i Europa.

  Aktuel forskning

  En komparativ studie af tidlig skriftlighed i en række tidligere skriftløse samfund med henblik på en nærmere definition af graden, udbredelsen og brugen af skriftlighed i Grækenland i tidlig arkaisk tid. Endvidere arbejder jeg på en komplet oversættelse af Thukydid til dansk.

  ID: 10360