Frida Hastrup

Frida Hastrup

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Uddannelse:

2020: Forskningsledelseskursus, Leading Research, KU

2014: Projektlederuddannelse for forskere, modul 1 og 2, Implement Consulting Group/KU

2011: Adjunktpædagogikum, Københavns Universitet

2009: PhD i antropologi, Københavns Universitet

2003: Kandidat i Religionssociologi, Københavns Universitet

 

Primære forskningsområder

Jeg er lektor i etnologi med specialisering i følgende temaer:

- Mennesker og omgivelser (naturressourcer, landbrugsproduktion, grøn omstilling, klimaforandringer, det antropocæne, bæredygtighed, økologier, industrielle landskaber).

- Vidensproduktion og samarbejde (metodeudvikling, etnografi, generativ analyse, feministisk teori, vidensantropologi, flerartsantropologi, udstillingsarbejde). 

PI for det tværvidenskabelige projekt Cattle Crossroads. Researching Danish Livestock Production for the Future, finansieret (ca. 12 mio) af Danmarks Frie Forskningsfund (DFF), 2021-2024. https://sustainablefutures.ku.dk/research/cattle-crossroads/

Leder af Centre for Sustainable Futures, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. https://sustainablefutures.ku.dk/

PI for Sapere Aude forskningsprojektet Natural Goods? Processing Raw Materials in Global Times (2013-2016, ca. 7 mio).

Undervisnings- og vejledningsområder

Som underviser varetager jeg kurser i etnografiske metoder, anvendt kulturanalyse, kultur- og videnskabsteori, specialeseminarer, samt tematisk undervisning inden for mit forskningsfelt. Jeg vejleder desuden studerende på alle niveauer, inklusive ph.d.-studerende og adjunkter i pædagogikum.

ID: 11111