Studienævnet ved Saxo-Instituttet

Studienævnet er det demokratisk valgte organ med ligelig repræsentation af studerende og undervisere. Siden 1. februar 2007 har der været et fælles studienævn for alle uddannelserne på Saxo-Instituttet.
Læs mere om studienævnet.

Se også Saxo-Instituttets aftagerpanel.

Formand

Formand

Per Ole Rindel (lektor, forhistorisk arkæologi)

Næstformand

  • Anton Skovsgaard Christensen, studerende, klassisk græsk

Øvrige medlemmer - videnskabeligt personale

Øvrige medlemmer - studerende

  • Lisa Marie Andersson (klassisk arkæologi)
  • Christine  Delcomyn Dohn (forhistorisk arkæologi)
  • Jakob Pedersen Udengaard (historie)
  • Sofie Lehmann Broe (europæisk etnologi)

Sekretær

Observatører - videnskabeligt personale

Observatør

  • Amir Susic, AC-studievejleder