Studienævnet ved Saxo-Instituttet

Studienævnet er det demokratisk valgte organ med ligelig repræsentation af studerende og undervisere. Siden 1. februar 2007 har der været et fælles studienævn for alle uddannelserne på Saxo-Instituttet.
Læs mere om studienævnet

Se også Saxo-Instituttets aftagerpanel

Formand

Formand

Per Ole Rindel (lektor, Forhistorisk Arkæologi)


Næstformand

  • Anton Skovsgaard Christensen, studerende, Klassisk Græsk

Øvrige medlemmer - videnskabeligt personale

Øvrige medlemmer - studerende

  • Lisa Marie Andersson (Klassisk Arkæologi)
  • Christine  Delcomyn Dohn (Forhistorisk Arkæologi)
  • Jakob Pedersen Udengaard (Historie)
  • Sofie Lehmann Broe (Europæisk Etnologi)

Sekretær

Observatører - videnskabeligt personale