Råd og udvalg

Saxo-Instituttet har en række råd og udvalg, som samlet dækker væsentlige sider af instituttets faglige aktionsradius. Udvalgene er rådgivende i forhold til institutlederen og kan både tage spørgsmål op på eget initiativ og behandle sager, som institutlederen forelægger for udvalgene.

Udvalgene består i forskellige kombinationer af videnskabeligt personale, administrativt personale, ph.d.-studerende og studerende, afhængigt af det enkelte udvalgs portefølje.

 

Formand

Øvrige medlemmer

Sekretær

Mads Torbenfeldt Christoffersen

 

Formand

Casper Sylvest, institutleder (forperson)

Næstformand

Adam Schwartz, lektor, Græsk og Latin (næstforperson)

Medlemmer A-Siden

Medlemmer B-siden - TAP

Medlemmer B-siden - VIP

Sekretær for samarbejdsudvalget

Birgit Hüttmann, institutsekretær (sekretær)