SAXO-Instituttets studienævn 

Studienævnet er det demokratisk valgte organ med ligelig repræsentation af studerende og lærere. Studienævnet har ifølge Universitetsloven ansvaret for at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelser og undervisning. Det er blandt andet studienævnet, der udarbejder alle studieordninger, og det er derfor også nævnet, som dispenserer fra ordningernes generelle regler ved f. eks. at godkende meritoverførsel, udlandsophold og praktikforløb.

I studienævnet er alle instituttets fagområder repræsenteret med hver en lærer- og en studenterrepræsentant, således at den faglige forankring, der kendetegnede tidligere tiders studienævn, i videst muligt omfang opretholdes.

Studienævnets møder er som regel offentlige, og mødetidspunkter og referater findes her til venstre. Her kan du også finde kontaktoplysninger om nævnets medlemmer.

Læs forretningsordenen for studienævnet (pdf).