Saxo-Instituttets aftagerpanel

Til at rådgive studienævnet i uddannelsesstrategiske spørgsmål er der nedsat et aftagerpanel bestående af engagerede ressourcepersoner med tilknytning til alle instituttets fag. Panelet mødes 1-2 gange om året og høres især i spørgsmål om uddannelsernes erhvervsretning såvel fagspecifikt som generelt.

Se retningslinjer for aftagerpanelet.

Medlemmer

Navn

Stilling

Arbejdssted

Anne Birgitte Klange

Rektor (tidligere)

N. Zahles Gymnasieskole

Anne la Cour Vågen

Asylchef

Røde Kors

Bjarne Edelskov Nielsen

Rektor

Gammel Hellerup Gymnasium

Caspar Christiansen

Stadsarkivar

Frederiksberg Stadsarkiv

Kristoffer B. Pedersen

Kulturarvschef

Museum Sydøstdanmark

Lena Kristina Carlberg

Head of Administration – Finances and Projects

DTU Construct

Lise Astrup Frandsen

Associate Partner

Devoteam

Mads Breddam

Udviklingskonsulent

Rudersdal kommune

Me Sophie Christensen

Kommunikationschef

Jyske bank

Morten Stenak

Enhedschef

Slots- og Kulturstyrelsen

Niels Bo Poulsen

Chef for Institut for Strategi og Krigsstudier

Forsvarsakademiet

Siri Daa Funder

Projektchef

Real Dania

Ulla Schaltz

Museumsdirektør

Museum Lolland-Falster