Saxo-Instituttets aftagerpanel

Til at rådgive studienævnet i uddannelsesstrategiske spørgsmål er der nedsat et aftagerpanel bestående af engagerede ressourcepersoner med tilknytning til alle instituttets fag. Panelet mødes 1-2 gange om året og høres især i spørgsmål om uddannelsernes erhvervsretning såvel fagspecifikt som generelt.

Se retningslinjer for aftagerpanelet.

Medlemmer

Etnologi

Jeppe Høst
Senioranalytiker, Oxford Research, jho@oxfordresearch.dk
Falkoneralle 20, 4. Sal, 2000 Frederiksberg

Gertrud Øllgaard
Afdelingsleder, NIRAS, ger@niras.dk
Sortemosevej 19, 3450 Allerød.

Kirsten Egholk
Museumsinspektør, Københavns Museum, EZ4C@kff.kk.dk
Trangravsvej 8, 1436 København K

Forhistorisk arkæologi

Susanne Bjerknæs Petersen
Konsulent i Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen, sbp@slks.dk
Fejøgade 1, 2. sal, Nykøbing F

Niels Algreen Møller
Museumsinspektør, Museum Thy, niels@museumthy.dk
Jernbanegade 4, 7700 Thisted

Susan Pallesen
Museumsinspektør, Kroppedal Museum, susan.pallesen@kroppedal.dk
Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup

Græsk & Latin

Birgitte Vedersø
Rektor, Gefion Gymnasium, bve@gefion-gym.dk
Øster Voldgade 10, 1350 København K

Anne Bisgaard Vase
Fagkonsulent, Styrelsen for undervisning og kvalitet anne.bisgaard.vase@stukuvm.dk
Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K   

Karen Skovgaard-Petersen
Direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, ksp@dsl.dk
Christians Brygge 1, 1219 København K

Historie

Thomas Jørgensen
Rektor, Borupgård Gymnasium, tj@boag.nu
Lautruphøj 9, 2750 Ballerup

Bo Lidegaard
Skribent, Politiken, bo.lidegaard@mail.dk
Rådhuspladsen 37, 1785 Kbh V

Marie Ørstedholm
Forsknings- og formidlingschef, M/S Museet for Søfart, mo@mfs.dk
Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør

Klassisk arkæologi

Stine Schierup
Forsker, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet,
stine.schierup@natmus.dk
Ny Vestergade 10, 1471 København K

Birthe Lundgreen 
Sekretariatsleder, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, blu@cbs.dk
Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, B 4.15, 2000 Frederiksberg

Hanne Thomasen
Forskningskoordinator, DTU Space, hthom@space.dtu.dk
DTU, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby