Særsamlinger – Københavns Universitet

Forside > Bibliotek > Særsamlinger

Særsamlinger

På Saxo biblioteket findes en række samlinger af bøger som, der ikke er umiddelbar adgang til.  Bøgerne kan f.eks. være midlertidig udlånt eller tilhøre et forskningsprojekt. De kan også stå permanent i en mindre samling i lokaler udenfor Videnscentret, også selv om de er søgbare i REX katalogen. De 5 største af disse særsamlinger er følgende:

Rubinske Samling
Center for Tekstilforskning (CTR)
Copenhagen Centre for Health Research in the Humanities (CoRe)
Antikkens projektrum
Papyrisamlingen


For at få yderligere oplysninger om eventuel adgang til særsamlinger, kan man altid rette henvendelse til Saxo bibliotekskontor på 2. sal. lok. 12.2.39.