Papyrisamlingen

Papyrisamlingen står i Papyrus rummet (lok. 10.2.30) på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, bygning 10.

Ønsker man at benytte sig af bøger fra samlingen, skal man henvende sig på Saxo / ToRS bibliotekskontor i bygning 10, lokale 10.2.47 (2. sal) i åbningstiden 10-15, med oplysning om titel og katalogsignatur. Bibliotekspersonalet vil derefter fremskaffe den ønskede bog fra den aflåste samling. Bogen skal forblive på biblioteket og afleveres igen inden kontoret lukker.