Særsamling - Antikkens projektrum

Antikkens projektrum (lok. 15.1.61) er i princippet en åben del af Saxo bibliotek, dvs. der er adgang for alle studerende og ansatte. Her står opstillet en række bøger særlig udvalgt af hhv. græsk og latin samt antik- historie og klassisk arkæologi. Her står også en del semesterlitteratur og eksamenshåndbøger. En samling af Loeb findes også her.