Særsamling - Center for Tekstilforskning (CTR)

Center for Tekstilforskning er placeret på Saxo Instituttet. Der er adgang for alle interesserede, men kun efter aftale med personalet på centret. Henvendelse kan ske til CTR@hum.ku.dk.

Opstillingssignaturen indledes med CTR. Bøgerne er ikke til hjemlån.

Samlingen anvender DK5-klassifikationssystemet som også bruges til emneinddeling på folkebibliotekerne.

Bøgerne vil efter endt forskning overgå til Saxo biblioteket.