Særsamling - Center for Tekstilforskning (CTR)

Center for Tekstilforskning er placeret på Saxo Instituttet. Der er adgang for alle interesserede, men kun efter aftale med personalet på centret. Henvendelse kan ske til CTR@hum.ku.dk.

Samlingen er søgbar i REX, men der er ikke mulighed for hjemlån.

Opstillingssignaturen i REX indledes med CTR. Ønskes en afgrænset søgning i samlingen i REX vælges Avanceret søgning, derefter afgrænses søgningen til SAXO-Instituttet, og som første søgekriterium vælges Klassifikation/opstilling = CTR.

Samlingen anvender DK5-klassifikationssystemet som også bruges til emneinddeling på folkebibliotekerne.

Bøgerne vil efter endt forskning overgå til Saxo biblioteket.