Rubinske Samling

Samlingen består af udgivelser trykt før 1900 og bevæger sig emnemæssigt indenfor det sociale, økonomiske, topografiske og historiske. Geografisk er der lagt vægt på danske og europæiske forhold.

Den Rubinske samling er en ældre bogsamling arvet efter Marcus Rubin, stifteren af Det Statistiske Bureau - i dag Danmarks Statistik (se fx Dansk Biografisk Lexikon og Wikipedia).

Samlingen er registreret i bibliotekets online katalog , men på grund af bøgernes alder, sjældenhed og skrøbelighed må de ikke fotokopieres eller scannes. De er registeret med brug på stedet og med begrænsningen ’kun til Forskning’.

Biblioteket har en trykt oversigt over samlingen, et trykt katalog. Men det er også muligt at søge i ’avanceret søgning’ i Rex på  fx Rubinske Samling 19-* for alle titler under den systematiske gruppe 19. Skriv til Biblioteket og anmod om adgang, hvis du er forsker: Skriv titel og opstillingen også, fx 21-16.

De fleste bøger vil også kunne findes i Det Kongelige Biblioteks Samling, og de fleste skal også dér benyttes på en læsesal.

Signatur

Katalogsignaturen indledes altid med Rubinske Samling. Bøgerne er opstillet i 27 tematiske grupper, hver betegnet med et romertal  (arabertal). Inden for hver gruppe er bøgerne opstillet efter et løbenummer, der i selskab med gruppens nummer udgør bogens katalogsignatur

Fx:
Rubinske samling 23-359
Undersøgelse om National-Velstands Natur og Aarsag
, Af Doctor Adam Smith, Af det Engelske oversat og med nogle Anm. oplyst af Frants Dræbye. Kbh., 1779-1780.

23 refererer til gruppen Nationaløkonomi og finansvidenskab, den pågældende bog er opstillet som bog nummer 359.

Systematik

 • I: Topografi, statistiske værker af alm. indhold, ren geografi etc.
 • II: Meteorologi
 • III: Befolkningsvæsen
 • IV: Sundhedsvæsen
 • V: Land- og havebrug
 • VI: Skovbrug
 • VII: Fiskeri
 • VIII: Bjergværksdrift
 • IX: Industri
 • X: Handel og skibsfart
 • XI: Samfærdsel
 • XII: Mønter, penge, priser, mål og vægt
 • XIII: Bank- og kreditvæsen
 • XIV: Forsikringsvæsen
 • XV: Arbejderforhold
 • XVI: Associationer
 • XVII: Forbrug
 • XVIII: Kirke- og skolevæsen
 • XIX: Retsvæsen og forvaltning
 • XX: Forsvarsvæsen
 • XXI: Finansvæsen
 • XXII: Skattevæsen
 • XXIII: Nationaløkonomi og finansvidenskab
 • XXIV: Generel Historie
 • XXV: Statistisk teori (denne gruppe har Danmarks Statistik beholdt)
 • XXVI: Hånd- og ordbøger
 • XXVII: Blandinger