Copenhagen Centre for Health Research in the Humanities (CoRe)

Tidligere kaldet CESA (Center for Sund Aldring)
Et tværfagligt forskningsprojekt i sundhed og alder. Bøger der tilhører denne samling er opstillet efter Etnologisk biblioteks opstillingsprincipper. De tilhører imidlertid CoRe og er således ikke tilgængelige for bibliotekets andre brugere.  Først efter forskningsprojektets afslutning vil bøgerne overgå til etnologisk biblioteket til almindelig benyttelse.

Bemærk at bøger fra denne samling er mærket med CESA foran opstillingssignaturen.

Læs mere om Copenhagen Centre for Health Research in the Humanities på core.ku.dk.