Wolfgang Thomas Gerhard Filser

Wolfgang Thomas Gerhard Filser

Tenure Track Adjunkt

Siden 2012 har jeg undervist i klassisk arkæologi på tyske universiteter, først i München på Ludwig-Maximilians-Universität og siden sommersemestret 2013 på Humboldt-Universität i Berlin. Siden 2014 har jeg desuden ledet udgravninger på Kap Sorrento, hvor jeg undersøger en romersk maritim villa. 

Primære forskningsområder

Generelt er mine forskningsområder inden for historie og teori om den antikke græske og romerske kunst, primært vasemaleri, skulptur og arkitektur. Min doktorafhandling handlede om det arkaiske og klassiske Athen og spørgsmålene om dets elites status og historie. På grundlag af en detaljeret analyse af figurerede scener på athenske banketpotter forsøgte jeg at vise, at der er betydelige uoverensstemmelser mellem billedsproget og de konventionelle teorier om udviklingen af den athenske elite (og samfundet som helhed). Mit håb er, at bogen bidrager til en mere omhyggelig vurdering af det athenske vasemaleri som historisk kilde. 
I øjeblikket arbejder jeg på min anden monografi, der omhandler forskellige naturbegreber i antik kunst og arkitektur, med fokus på hellenistisk og tidlig kejserlig tid og den skiftende dialektik mellem ars/natura.
Desuden forsker jeg i medieteori, primært i fotografiets og arkæologiens mangfoldige forhold til hinanden.

Undervisnings- og vejledningsområder

Master- og BA-kurser inden for forskellige områder af klassisk arkæologi

  • teori om antik græsk og romersk kunst
  • Græsk og romersk arkitektur
  • Græsk og romersk skulptur
  • Græsk keramik og maleri
  • Romersk vægmaleri
  • de tidlige græske samfund og deres materielle kulturer
  • genoptagelse af antik kunst og eftervirkningerne af antikken i (post-)moderne tid
  • teori og praksis i forbindelse med arkæologisk feltarbejde
  • arkæologi og fotografering

ID: 290302786