21. maj 2014

Ny publikation: "Vikingetidens aristokratiske miljøer"

Antologi redigeret af Henriette Lyngstrøm og Lasse C.A. Sonne, Saxo-Instituttet, Publi©Kom, Københavns Universitet.

Foto: Pia Brejnholt/NationalmuseetOpdatering på forskning i vikingetiden
Det tværfaglige forskningsnetværk ”Vikingetid i Danmark” på Saxo-Instituttet
præsenterer i denne publikation aktuelle idéer og problemstillinger ved studiet
af vikingetidens aristokratiske miljøer. Antologien er et resultat af et
seminar, som netværket afholdte i november 2013.

- Publikationen giver et indblik i det arbejde med vikingetiden, der foregår
med tilknytning til Saxo-Instituttet. Et centralt emne for dette arbejde er de
elitære miljøer i vikingetidens samfund, og publikationen præsenterer således læseren
for nogle af de nyeste arkæologiske udgravninger, der knytter an til disse miljøer,
siger Lasse C.A. Sonne, adjunkt ved Saxo-Instituttet og medredaktør på
publikationen.

Opvarmning af Lejrehallen
Et af de nye bidrag til forståelsen af vikingetiden leveres af cand.mag. i forhistorisk
arkæologi fra Saxo-Instituttet, Elizabeth Rüssel Palm, som skriver om røg- og
varmeforhold i Lejrehallen. Ved hjælp af varmetabsberegninger og
røgsimuleringer i 3D og 2D har hun forsøgt at beregne, hvor meget træ det har
krævet at holde den store vikingehal i Lejre varm på en vinterdag.

- Lejrehallen var ikke isoleret og blev udelukkende opvarmet af bål med dertilhørende
udluftning i form af et hul i taget eller gavlen. Derfor må det have krævet
store mængder træ at opretholde en nogenlunde behagelig temperatur – især om
vinteren, fortæller Elizabeth Rüssel Palm.

Hendes beregninger viser, at det har krævet 306 kg brænde om dagen alene at
opvarme hallen i cirka fem meters højde til en temperatur på omkring 6-7° C på
en kold vinterdag, mens der slet ikke har været nogen effekt i bunden af
hallen. Det samlede forbrug af brænde på et halvår vil i så fald have været
mindst 55 ton.

- Rent opvarmningsmæssigt kan langilden i Lejrehallen sidestilles med effekten
af et udendørs bål. På den baggrund er det relevant at stille spørgsmålstegn
ved, hvorvidt Lejrehallen har været brugt hele året og til beboelse – måske har
den i højere grad skulle tjene et rituelt formål og kun været brugt i
sommerhalvåret, hvor det ikke har været nødvendigt at opvarme hallen, pointerer
Elizabeth Rüssel Palm.

Publikationen er finansieret af seed money fra Saxo-Instituttet og kan købes
hos Publi©Kom, Karen Blixens Vej 4, lokale 11a-0-02, 2300 København S eller via
webshoppen.

Køb bogen via Publi©Koms webshop.