History and Law

Historisk forskning i international ret i det 20. århundrede har indtil fornyligt været et forsømt forskningsfelt. Dette kan syntes paradoksalt, når man tager i betragtning i hvilken grad international ret har udviklet sig de sidste hundrede år. Internationale domstole spiller i dag en helt central en rolle i international organisationer som EU, WTO og FN og samtidig former international ret i høj grad den retlige virkelighed, den enkelte borger møder på det nationalstatslige niveau. Dette til trods har retshistorien både internationalt og i Danmark haft sit fokus på ældre historie. De seneste fem år er udviklingen dog begyndt at vende. Ny historisk forskning bliver nu produceret indenfor f.eks. menneskerettighederne, EU-retten og udviklingen af international handelsret samt copyright.

History and Law vil løbende arrangere seminarer, forelæsninger og andre begivenheder, der tematisere den nyeste retshistorie, for både at samle instituttets retshistorikere men også tiltrække interesse fra andre forskere på KU samt den bredere offentlighed.