Politik og kultur


Politisk historie og kulturhistorie/etnologi bliver undertiden fremstillet som hinandens modsætninger, ligesom der formentlig er forskellige opfattelser af, hvad der gemmer sig bag betegnelserne. For at få kendskab til og diskutere forskellige videnskabssyn på Saxo-instituttet – eller blot få indsigt i hinandens forskningsinteresser – indbyder vi til en række frokostmøder i løbet af efteråret 2013 og foråret 2014.

Hensigten med frokostmøderne er at invitere Saxo-instituttets ansatte, såvel HVIP som DVIP, til med udgangspunkt i deres egen faglighed kortfattet (15-20 minutter) at præsentere kulturhistoriske eller etnologiske perspektiver på politisk-historiske undersøgelser samt politisk-historiske perspektiver på kulturhistoriske undersøgelser. Det er således hensigten med møderækken at se det politiske i det kulturelle og det kulturelle i det politiske. Det er vores håb, at møderækken vil vække interesse på tværs af instituttets afdelinger og i hele historiens kronologiske udstrækning.

Vi forestiller os at frokostmøderne afholdes fra 12 til ca. 13.30. Der vil blive trakteret med kaffe og kage. Er du interesseret i at holde et oplæg så send en mail til enten Ulrik Langen, Niels Jul Nielsen eller Rasmus Mariager, og vi vil lægge et program.