Mad, Fødevarer og Ernæring

Formålet med netværket er styrke og synliggøre Saxo-Instituttets forskningsmæssige interesser og kompetencer indenfor mad, ernæring og fødevarer for både ansatte, studerende og omverdenen.

Der er for tiden en række forskere tilknyttet Saxo-Instituttets forskellige afdelinger, der enten har kost og/eller ernæring som deres primære forskningsområde, eller som har været i berøring med historiske eller kulturanalytiske aspekter indenfor temaet i deres forskning.

Netværket er et forum, hvor alle interesserede, både ansatte og studerende, kan mødes, udveksle erfaringer samt opdyrke og styrke nye samarbejder og interessefællesskaber.

Smagen af Saxo
I den tværfaglige seminarrække Smagen af Saxo stilles der skarpt på den forskning i mad, som foregår på Saxo-instituttet. Oplysende oplæg efterfølges af forfriskninger og diskussion.