Klassisk arkæologi – Københavns Universitet

Forside > Bibliotek > Klassisk arkæologi

Klassisk arkæologi (UnKla)

Det Klassisk Arkæologiske Bibliotek er placeret på 1. sal i Saxo Videncenter i KUA2-bygningen.  Biblioteket er en del af Saxo biblioteket. Bogsamlingen er delt i to, hvor af den ene halvdel er til brug i Videnscentret og IKKE til hjemlån, den anden halvdel er til hjemlån og står på magasin. Magasinbøgerne kan bestilles til afhentning ved Saxos bibliotekskontor (lokale 12.2.39) gennem REX (biblioteksbasen) .

Bøgerne kan KUN afhentes fra Saxo. (se generelle låneregler for Saxo - er endnu ikke tilgængelige på siden).

Samlingens fokus er Italiens og Grækenlands forhistoriske og antikke kulturer med bøger, der udforsker de græske, etruskiske og romerske materielle kulturer fra bronzealder til og med senantikken.

Bøgerne er opstillet efter geografisk område eller efter emne.

Som udgangspunkt står de ti nyeste årgange af de tidsskrifter, biblioteket abonnerer på fremme i videncenteret, mens ældre årgange står på Saxos magasin og kan bestilles til hjemlån.

Opstilling
Opstillingssignaturen begynder med UnKla og efterfølges af et eller to bogstaver, der referer til en af de mange grupper i systematikken. Indenfor hver opstillingsgruppe vil bogstaverne yderligere efterfølges af en talkombination, der fortæller, hvor på hylden bogen er placeret. I de enkelte grupper er bøgerne således opstillet efter deres numeriske værdi.

Hvis man slår ’Delphi and Olympia’ af Michael Scott op i REX, vil man se, at bogen har følgende signatur: UnKla KG 136

KG refererer til gruppen ’Grækenland’, hvor bogen er opstillet med den numeriske værdi 136. De numeriske værdier er ikke nødvendigvis heltal, men kan også være tal med varierende antal decimaler.

Overordnet systematik for Klassisk arkæologi
Alle opstillingsgrupperne på Klassisk Arkæologisk Bibliotek kan opdeles i fem overordnede grupper.

Biblioteksansvarlig for faget er lektor Jane Fejfer.

Almindelig biblioteksmæssige forespørgsler skal rettes til Saxo bibliotekskontor på 2. sal. Lokale 12.2.39.