Forhistorisk arkæologi – Københavns Universitet

Forside > Bibliotek > Forhistorisk arkæologi

Forhistorisk Arkæologi (UnFo)

Det forhistoriske bibliotek er placeret på 1. sal i Saxo Videncenter i KUA2 bygningen.  Biblioteket er en del af Saxo biblioteket. Bogsamlingen er delt i to, hvor af den ene halvdel er til brug på læsesalen og IKKE til hjemlån, den anden halvdel er til hjemlån og står på magasin. Magasinbøgerne kan bestilles og lånes af studerende og ansatte ved KU til afhentning ved Saxos bibliotekskontor (lokale 12.2.39) gennem REX (biblioteksbasen) .

Bøgerne kan KUN afhentes fra Saxo. (se generelle låneregler for Saxo - er endnu ikke tilgængelige på siden).

Samlingen dækker perioden fra stenalder til jernalder. Den er inddelt geografisk efter område og tidsalder. Tidsaldrene er følgende:

A: Stenalder
B: Bronzealder
C: Jernalder
D: Nyere- eller flere tidsperioder

Dvs. at leder man efter en Vikingeboplads i Tyskland vil den typisk være opstillet under:

’Tyskland C’

Der findes dog geografiske inddelinger, der dækker flere lande eller stater, f.eks. Amerika, der dækker både Nord- og Sydamerika.

Derudover står bøgerne alfabetisk efter enten:

  • Forfatter: Hvis kun én forfatter.
  • Titel: Hvis bogen er redigeret eller har flere forfattere.

En del af samlingen er opstillet som: Almen. Det betyder at værket kan omhandle flere geografiske områder. Igen er denne gruppe opdelt efter tidsalder A, B, C og D. Er en bog opstillet som: Almen D betyder det at værket omhandler flere geografiske områder samt nyere- eller flere tidsperioder. Metode og teori er typisk også stillet i denne gruppe.

Kongres er opstillet efter årstal og værtsby.

Festskrifter er opstillet alfabetisk efter festskriftmodtager.

Tidsskrifter er at finde efter hvert geografiske område, dvs. er tidsskriftet tysk, vil det være at finde sidst i opstillingen Tyskland.  Men der findes også en ’almen’ tidsskrift’ sektion, hvor tidsskrifterne står opstillet alfabetisk. Som udgangspunkt står de 5 seneste årgange fremme på videncentret. Ældre årgange står på Saxos magasin og kan bestilles til hjemlån gennem REX (biblioteksdatabasen)

Her kan du læse mere om opstillingssystematikken på Forhistorisk arkæologi.

Biblioteksansvarlig for faget er adjunkt Tim Flohr Sørensen.

Almindelig biblioteksmæssige forespørgsler skal rettes til Saxo bibliotekskontor på 2. sal. Lokale 12.2.39.