Historie – Københavns Universitet

Forside > Bibliotek > Historie

Historie

Historie (UnHi)
Økonomisk Historisk Samling (UnØHi)
Samtidshistorisk Samling (UnSahi)
Culture Course Biblioteket

Afdeling for Histories Bibliotek er placeret på 2. sal i Saxo Videncenter i KUA2-bygningen.  Biblioteket er en del af Saxo biblioteket. Bogsamlingen er delt i to, hvor af den ene halvdel er til brug i Videnscentret og IKKE til hjemlån, den anden halvdel er til hjemlån og står på magasin. Magasinbøgerne kan bestilles til afhentning ved Saxos bibliotekskontor (lokale 12.2.39) gennem REX (biblioteksbasen).

Bøgerne kan KUN afhentes fra Saxo. (se generelle låneregler for Saxo - er endnu ikke tilgængelige på siden).

Samlingen dækker perioden frem til ca. 1900, med vægt på Oldtid/Antikken, Middelalder, Historiografi og Hjælpevidenskaber, men med særlig vægt på Danmarks historie.

Katalogsignatur

Katalogsignaturen indledes med UnHi. Som det fremgår af oversigten nedenfor består katalogsignaturen på Historisk samling af et geografisk element, dog med et par kronologiske grupper som undtagelse (Antik, Antik Nærorient, Hellas, Rom, Byzans) og en enkelt kultur-geografisk (Islam). Disse geografiske, kronologiske og kultur-geografiske grupper er alle underopdelt i emnegrupper. De geografiske, kronologiske og kultur-geografiske grupper skal således kombineres med emnegrupper (se også alfabetisk stikordsliste til emnegrupper), f.eks.:

UnHi Danmark 4 a
An account of Denmark as it was in the year 1692
. En beskrivelse af Danmark som det var i året 1692 med efterskrift af Erik Kjersgaard. Oversat af Svend Lyndrup. (2. opl.). Wormianum, 1978.

Danmark - det geografiske element - taler for sig selv, 4 a refererer til Kilder - Beretninger (se under Systematik nedenfor).

Hvis der søges i REX under Avanceret søgning og som første søgekriterium vælges Klassifikation/opstilling = UnHi Danmark 4 a, fremkommer bøger, der er opstillet i samme gruppe som ovennævnte.Til toppen

Systematik

Geografisk/kronologisk/kulturel opdeling
Underopdelt i Emnegrupper med uddybende stikord:

1 a: Bibliografi 2 c: Biografi 3 f: Kulturelt
1 b: Encyklopædi 3 a: Topografi 4 x: Registraturer
1 c: Historik 3 b: Statistik 4 a: Kilder - Beretninger
1 d: Varia 3 c: Socialt 4 b: Kilder - Aktstykker
2 a: Tidshistorie - generelt 3 d: Politik Tidsskrifter
2 b: Tidshistorie - periodisk 3 e: Økonomisk


Du kan også slfabetisk stikordliste til emnegrupper ved Historisk Samling.Til toppen

Uddybende om gruppernes indhold

1 a Bibliografier
Arkivkundskab
Arkiver (se også 4 x)
Bibliografi
Biblioteker
Bibliotekshistorie
Bibliotekskataloger
Bibliotekskundskab
Fagbibliografi
Institutionsbibliografi
Nationalbibliografi
UniversalbibliografiTil toppen

1 b Encyklopædi
Dansk sprog/ Ordbøger
Encyklopædi
Fremmede sprog/ Ordbøger
Konversationsleksika
Leksika
Ordbøger
PolyglotleksikaTil toppen

1 c Historik
Arkæologi (se også 3 f)
Befolkningslære (se også 3 c)
Bogholderi (se også under 3 e)
Demografi (se også 3 c)
Didaktik
Diplomatik
Epigrafik
Filosofiske skrifter
Flag
Folklore (se også 3 f)
Forhistorie (se også 3 f)
Forskning
Genealogi (se også 2 c)
Gotisk skrift
Heraldik
Historieskrivning
Historieteori
Historik
Historiografi
Historisk geografi
Ikonografi
Indskrifter (se også 4 b)
Kartografi
Kronologi
Matematik
Metode, historisk
Metrologi
Museumsteknik
Museumsvæsen (se også 3 f)
Møntforskning
Møntvæsen (se også 3 e)
Mål og vægt
Navneforskning
Numismatik (se også 3 e)
Palæografi
Portrætforskning
Psykologi
Regnskabsvæsen
Segllære
Selskaber m.v.
Sfragistik
Sigillografi
Slægtshistorie (se også 2 c)
Statistik (se også 3 b)
Stednavneforskning
Teoretisk statistik
Teori (historie-)
Tidsregning
Vægt og målTil toppen

1 d Varia
Blandede skrifter
Festskrifter (opstillet alfabetisk efter festskriftets modtager)
Gratulationsskrifter (opstillet alfabetisk efter gratulationsskriftets modtager)
Kongresser
Møderapporter
TidstavlerTil toppen

2 a Generelt - Tidshistorie

2 b Periodisk - Tidshistorie

2 c Biografi
(opstillet efter biograferet person / brevskriver / slægtsnavn)
Breve (se også 4 b)
Erindringer
Genealogi (se også 1 c)
Helgener (se også 3 f)
Klassebiografier
Personalhistorie
Personbiografier
Slægtshistorie (se også 1 c)
Stamtavler

N.B.: Danmark 2 c er inddelt i følgende undergrupper:
- Generelt (f.eks. Kraks Blå Bog, Dansk Biografisk Leksikon)
- Specifik (f.eks. enkeltbiografier, erindringer)Til toppen

3 a Topografi (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Bebyggelse
Byhistorie
Etnografi
Geografi
Geopolitik
Guidebøger
Kortsamling
Kulturgeografi
Lokalhistorie
Museumsguider
Stedshistorie
Topografi
Udstillingskataloger

N.B.: Danmark 3 a er inddelt i følgende undergrupper:
- Generelt
- Bornholm
- Fyn
- Færøerne
- Grønland
- Jylland
- København
- Lolland-Falster
- Sjælland
- Skåne
- Slesvig-Holsten
- Sønderjylland
- TropekolonierneTil toppen

3 b Statistik
Beskrivende statistik
Lønforhold (se også under 3 e)
Numerisk statistik
StatistikTil toppen

3 c Socialt
Befolkningslære (se også 1 c)
Boligforhold
Demografi (se også 1 c)
Hospitaler
Indvandring
Klasser/socialt
Medicinalforhold
Migration
Slaveri (se også 3 e)
Sociale forhold
Socialforsorg
Socialhistorie
Sociologi
Sundhedsvæsen
UdvandringTil toppen

3 d Politisk
Administration
Arveret
Borgerlig ret
Civilret
Domstole
Embedsmænd
Familieret
Flyvevåben
Flyvning (se også 3 e)
Flåde (se også 3 e)
Folkeret
Foreningsvæsen
Forfatningsret
Forvaltningsret
Freds- og konfliktforskning
Fængsler
Hær
International politik
Jura
Kanonisk ret
Kommunalvæsen
Krigshistorie
Kriminalret
Lokalforvaltning
Lov og ret
Love m.v. (se også 4 b)
Lov-leksika
Luftvåben
Marine (se også 3 e)
Militær
Parlamenter
Partier
Politi
Politiske teorier
Privatret
Procesret
Propagandaskrifter
Retshistorie
Retspleje
Retsvidenskab
Samfundskundskab
Statsforhold
Statsforvaltning
Statskundskab
Statsret
Strafferet
Tjenestemænd
Udskrivningsvæsen
Valg
Værnepligt
VåbenteknikTil toppen

3 e Økonomisk
Agerbrug
Agrarhistorie
Agrarvæsen
Andelssagen
Arbejdsgivere
Arbejdsmarkedet
Assurance
Banker (sparekasser)
Bjergværksdrift
Bogholderi
Børser
Direkte skatter
Driftsøkonomi
Ejendomsforhold
Erhvervsøkonomi
Fagforeninger
Finansvæsen
Fiskeri
Flyvning (se også 3 d)
Flåde (se også 3 d)
Forsikringsvæsen
Forstvæsen
Funktionærer
Handel
Handelshistorie
Havebrug
Hypoteker
Håndværk
Indirekte skatter
Industri
Internet
Jernbaner
Kapital
Konflikter (arbejdsmarked-)
Konjukturer
Kooperation
Kreditforeninger
Kvægavl
Landbrug
Landbrugsbygninger
Landbrugsredskaber
Landhandel
Luftfart
Lønforhold (se også 3 b)
Makroøkonmi
Marine (se også 3 d)
Mikroøkonomi
Monopoler
Møntvæsen (se også 1 c)
Nationaløkonomi
Numismatik (se også 1 c)
Omsætning
Pengevæsen
Planlægning, økonomisk
Postvæsen
Prishistorie
Produktion
Realkredit
Samfundsøkonomi
Samfærdsel
Skatter
Skibsfart
Skovbrug
Slaveri (se også 3 c)
Socialisme
Socialøkonomi
Sparekasser (banker)
Statskontrol
Statsregnskaber (se også 4 b)
Statsøkonomi
Søfart
Teknologi
Televæsen
Told
Udenrigshandel
Valuta
Vejvæsen
Økonomi
Økonomisk historie
Økonomiske teorierTil toppen

3 f Kulturelt
Antikviteter
Arkitektur
Arkæologi (se også 1 c)
Film
Filologi
Filosofi
Fjernsyn
Folkekultur
Folkeminder
Folkeoplysning
Folklore (se også 1 c)
Forhistorie (se også 1 c)
Gejstlighed
Hagiografi
Helgener (se også 2 c)
Idéhistorie
Kirkebygninger
Kirkehistorie
Kirkelige forhold
Kirkeret
Klostervæsen
Kulturelle forhold
Kulturhistorie
Kunst
Kunstindustri
Litteraturhistorie
Lærdomshistorie
Maleri
Massekommunikation
Materiel kultur
Mentalitetshistorie
Munkevæsen
Museumsvæsen (se også 1 c)
Musik
Oldkirken
Pressevæsen Radio
Reformationen
Religionshistorie
Renæssance
Sekter
Skolevæsen
Skulptur
Sport
Sprogvidenskab
Teater
Teologi
Trolddom
Tv
Undervisning
Universiteter
Videnskab
ÆstetikTil toppen

4 x Registratur
Arkiver (se også 1 a)
ArkivregistraturerTil toppen

4 a Beretninger
Kilder (se også 4 b)Til toppen

4 b Aktstykker
Diplomatarier
Indskrifter (se også 1 c)
Kilder (se også 4 a)
Kildesamlinger
Love m.v. (se også 3 d)
Statsregnskaber (se også 3 e)

N.B.: Danmark 4 b er inddelt i følgende undergrupper:
- generelt
- -1500
- 1500-1750
- 1750-1900
- 1900-Til toppen

Tidsskrifter

Geografisk/kronologisk/kulturel opdeling
(i rækkefølge som gruppernes placering på biblioteket)

Almindelig historie
- Bøger om generelle forhold
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater på forskellige kontinenter

Antik
Antik nærorient
Hellas
Rom
Byzans

Europa
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater på det europæiske kontinent
England
Skotland
Irland
Tyskland
Østrig
Ungarn
Holland
Belgien
Nederlandene
Luxemborg
Schweiz
Frankrig
Italien
Pavedømmet
Spanien
Portugal
Baltikum

- Bøger der omhandler forhold i to eller tre af de baltiske lande
Estland
Letland
Litauen
Polen
Rusland
Balkan

- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater på Balkan
Albanien;

Bulgarien
Grækenland
Jugoslavien
Rumænien

Asien
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater på det asiatiske kontinent

Mellemøsten
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater i Mellemøsten

Islam
- Kultur-geografisk, omhandlende forhold i/mellem to eller flere stater i dette område
Persien
Irak
Syrien
Cypern
Israel
Tyrkiet

Sydasien
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater i det sydasiatiske område
Indien
Nepal
Ceylon

Sydøstasien - Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater i det sydøstasiatiske område
Indonesien
Malaysia
Filippinerne
Thailand
Vietnam

Østasien
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater i det østasiatiske område
Japan
Kina
Korea

Centralasien - Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater i det centralasiatiske område
Tibet

Oceanien
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater i ovennævnte område
Australien
New Zealand

Afrika
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater på det afrikanske kontinent

Nordafrika
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater i Nordafrika
Marokko
Tunis
Ægypten

Vestafrika
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater i Vestafrika
Ghana
Nigeria
Dahomey
Kongo

Sydafrika
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater i Sydafrika
Lesotho
Madagascar

Østafrika
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater i Østafrika
Sudan
Zambia
Kenya
Somalia
Ætiopien

Nordamerika
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater i Nordamerika
Canada
U.S.A.

Latinamerika
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater i Latinamerika
Cuba
Mexico
Nicaragua
Barbados

Sydamerika
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater i Sydamerika
Argentina
Brasilien
Bolivia
Uruguay
Chile
Columbia
Peru

Norden
- Bøger der omhandler forhold i/mellem to eller flere stater i Norden
Norge
Sverige
Finland
Island
DanmarkTil toppen

Alfabetisk stikordliste til emnegrupper ved Historisk Samling

Administration - 3 d
Agerbrug - 3 e
Agrarhistorie - 3 e
Agrarvæsen - 3 e
Aktstykker - 4 b
- (Danmark 4 b er underopdelt: generelt/ -1500/ 1500-1750/ 1750-1900/ 1900-)
Andelssagen - 3 e
Antikviteter - 3 f
Arbejdsgivere - 3 e
Arbejdsmarkedet - 3 e
Arkitektur - 3 f
Arkivkundskab - 1 a
Arkiver - 1 a & 4 x
Arkæologi - 1 c & 3 f
Arveret - 3 d
Assurance - 3 e

Banker (sparekasser) - 3 e
Bebyggelse - 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Befolkningslære 1 c & 3 c
Beretninger - 4 a
Beskrivende statistik - 3 b
Bibliografi - 1 a
Biblioteker - 1 a
Bibliotekshistorie - 1 a
Bibliotekskataloger - 1 a
Bibliotekskundskab - 1 a
Biografi - 2 c
- (opstillet efter biograferet person / brevskriver / slægtsnavn)
Bjergværksdrift - 3 e
Blandede skrifter - 1 d
Bogholderi - 1 c & 3 e
Boligforhold - 3 c
Borgerlig ret - 3 d
Bornholm - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Breve - 2 c & 4 b
- (opstillet efter biograferet person / brevskriver / slægtsnavn)
- (Danmark 4 b er underopdelt: generelt/ -1500/ 1500-1750/ 1750-1900/ 1900-)
Byhistorie - 3 a
Børser - 3 e

Civilret - 3 d

Dansk sprog/ Ordbøger - 1 b
Demografi - 1 c & 3 c
Didaktik - 1 c
Diplomatarier - 4 b
- (Danmark 4 b er underopdelt: generelt/ -1500/ 1500-1750/ 1750-1900/ 1900-)
Diplomatik - 1 c
Direkte skatter - 3 e
Domstole - 3 d
Driftsøkonomi - 3 e

Ejendomsforhold - 3 e
Embedsmænd - 3 d
Encyklopædi - 1 b
Epigrafik - 1 c
Erhvervsøkonomi - 3 e
Erindringer - 2 c
- (opstillet efter biograferet person / brevskriver / slægtsnavn)
Etnografi - 3 a

Fagbibliografi - 1 a
Fagforeninger - 3 e
Falster - se undergruppen »Lolland-Falster« under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Familieret - 3 d
Festskrifter - 1 d
- (opstillet alfabetisk efter festskriftets modtager)
Film - 3 f
Filologi - 3 f
Filosofi - 3 f
Filosofiske skrifter - 1 c
Finansvæsen - 3 e
Fiskeri - 3 e
Fjernsyn - 3 f
Flag - 1 c
Flyvevåben - 3 d
Flyvning - 3 d & 3 e
Flåde - 3 d & 3 e
Folkekultur - 3 f
Folkeminder - 3 f
Folkeoplysning - 3 f
Folkeret - 3 d
Folklore - 1 c & 3 f
Foreningsvæsen - 3 d
Forfatningsret - 3 d
Forhistorie - 1 c & 3 f
Forsikringsvæsen - 3 e
Forskning - 1 c
Forstvæsen - 3 e
Forvaltningsret - 3 d
Freds- og konfliktforskning - 3 d
Fremmede sprog/ Ordbøger - 1 b
Funktionærer - 3 e
Fyn - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Fængsler - 3 d
Færøerne - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)

Gejstlighed - 3 f
Genealogi - 1 c & 2 c
- (opstillet efter biograferet person / brevskriver / slægtsnavn)
Geografi - 3 a
Geopolitik - 3 a
Gotisk skrift - 1 c
Gratulationsskrifter - 1 d
- (opstillet alfabetisk efter festskriftets/gratulationsskriftets modtager)
Grønland - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Guidebøger - 3 a

Hagiografi - 3 f
Handel - 3 e
Handelshistorie - 3 e
Havebrug - 3 e
Helgener - 2 c & 3 f
- (opstillet efter biograferet person / brevskriver / slægtsnavn)
Heraldik - 1 c
Historieskrivning - 1 c
Historieteori - 1 c
Historik - 1 c
Historiografi - 1 c
Historisk geografi - 1 c
Historisk Tidsskrift
Holsten - se undergruppen »Sønderjylland« og »Slesvig-Holsten« under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Hospitaler - 3 c
Hypoteker - 3 e
Hær - 3 d
Håndværk - 3 e

Idéhistorie - 3 f
Ikonografi - 1 c
Indirekte skatter - 3 e
Indskrifter - 1 c & 4 b
- (Danmark 4 b er underopdelt: generelt/ -1500/ 1500-1750/ 1750-1900/ 1900-)
Industri - 3 e
Indvandring - 3 c
Institutionsbibliografi - 1 a
International politik - 3 d
Internet - 3 e

Jernbaner - 3 e
Jura - 3 d
Jylland - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)

Kanonisk ret - 3 d
Kapital - 3 e
Kartografi - 1 c
Kilder - 4 a & 4 b
- (Danmark 4 b er underopdelt: generelt/ -1500/ 1500-1750/ 1750-1900/ 1900-)
Kildesamlinger - 4 b
- (Danmark 4 b er underopdelt: generelt/ -1500/ 1500-1750/ 1750-1900/ 1900-)
Kirkebygninger - 3 f
Kirkehistorie - 3 f
Kirkelige forhold - 3 f
Kirkeret - 3 f
Klassebiografier - 2 c
- (opstillet efter biograferet person / brevskriver / slægtsnavn)
Klasser/ socialt - 3 c
Klostervæsen - 3 f
Kommunalvæsen - 3 d
Konflikter (arbejdsmarked-) - 3 e
Kongresser - 1 d
Konjukturer - 3 e
Konversationsleksika - 1 b
Kooperation - 3 e
Kortsamling - 3 a
Kreditforeninger - 3 e
Krigshistorie - 3 d
Kriminalret - 3 d
Kronologi - 1 c
Kulturelle forhold - 3 f
Kulturgeografi - 3 a
Kulturhistorie - 3 f
Kunst - 3 f
Kunstindustri - 3 f
Kvægavl - 3 e
København - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)

Landbrug - 3 e
Landbrugsbygninger - 3 e
Landbrugsredskaber - 3 e
Landhandel - 3 e
Leksika - 1 b
Litteraturhistorie - 3 f
Lokalforvaltning - 3 d
Lokalhistorie - 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Lolland-Falster - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Lov og ret - 3 d
Love m.v. - 3 d & 4 b
- (Danmark 4 b er underopdelt: generelt/ -1500/ 1500-1750/ 1750-1900/ 1900-)
Lov-leksika - 3 d
Luftfart - 3 e
Luftvåben - 3 d
Lærdomshistorie - 3 f
Lønforhold - 3 e & 3 b

Makroøkonmi - 3 e
Maleri - 3 f
Marine - 3 d & 3 e
Massekommunikation - 3 f
Matematik - 1 c
Materiel kultur - 3 f
Medicinalforhold - 3 c
Mentalitetshistorie - 3 f
Metode, historisk - 1 c
Metrologi - 1 c
Migration - 3 c
Mikroøkonomi - 3 e
Militær - 3 d
Monopoler - 3 e
Munkevæsen - 3 f
Museumsguider - 3 a
Museumsteknik - 1 c
Museumsvæsen - 1 c & 3 f
Musik - 3 f
Møderapporter - 1 d
Møntforskning - 1 c
Møntvæsen - 1 c & 3 e
Mål og vægt - 1 c

Nationalbibliografi - 1 a
Nationaløkonomi - 3 e
Navneforskning - 1 c
Numerisk statistik - 3 b
Numismatik - 1 c & 3 e

Oldkirken - 3 f
Omsætning - 3 e
Ordbøger - 1 b

Palæografi - 1 c
Parlamenter - 3 d
Partier - 3 d
Pengevæsen - 3 e
Periodisk tidshistorie - 2 b
Personalhistorie - 2 c
- (opstillet efter biograferet person / brevskriver / slægtsnavn)
Personbiografier - 2 c
- (opstillet efter biograferet person / brevskriver / slægtsnavn)
Planlægning, økonomisk - 3 e
Politi - 3 d
Politiske teorier - 3 d
Polyglotleksika - 1 b
Postvæsen - 3 e
Portrætforskning - 1 c
Postvæsen - 3 e
Pressevæsen - 3 f
Prishistorie - 3 e
Privatret - 3 d
Procesret - 3 d
Produktion - 3 e
Propagandaskrifter - 3 d
Psykologi - 1 c Radio - 3 f
Realkredit - 3 e
Reformationen - 2 b & 3 f
Registraturer - 4 x
Regnskabsvæsen - 1 c
Religionshistorie - 3 f
Renæssance - 3 f & 4 a
Retshistorie - 3 d
Retspleje - 3 d
Retsvidenskab - 3 d

Samfundskundskab - 3 d
Samfundsøkonomi - 3 e
Samfærdsel - 3 e
Schleswig-Holstein - se undergruppen »Sønderjylland« og »Slesvig-Holsten« under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Segllære - 1 c
Sekter - 3 f
Selskaber m.v. - 1 c
Sfragistik - 1 c
Sigillografi - 1 c
Sjælland - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Slesvig-Holsten  - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Skatter - 3 e
Skibsfart - 3 e
Skolevæsen - 3 f
Skovbrug - 3 e
Skulptur - 3 f
Skåne - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Slaveri - 3 c & 3 e
Slesvig - se undergruppen »Sønderjylland« og »Slesvig-Holsten« under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Slægtshistorie - 1 c & 2 c
- (opstillet efter biograferet person / brevskriver / slægtsnavn)
Sociale forhold - 3 c
Socialforsorg - 3 c
Socialhistorie - 3 c
Socialisme - 3 e
Socialøkonomi - 3 e
Sociologi - 3 c
Sparekasser (banker) - 3 e
Sport - 3 f
Sprogvidenskab - 3 f
Stamtavler - 2 c
- (opstillet efter biograferet person / brevskriver / slægtsnavn)
Statistik - 1 c & 3 b
Statsforhold - 3 d
Statsforvaltning - 3 d
Statskontrol - 3 e
Statskundskab - 3 d
Statsregnskaber - 3 e & 4 b
- (Danmark 4 b er underopdelt: generelt/ -1500/ 1500-1750/ 1750-1900/ 1900-)
Statsret - 3 d
Statsøkonomi - 3 e
Stednavneforskning - 1 c
Stedshistorie - 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Strafferet - 3 d
Sundhedsvæsen - 3 c
Søfart - 3 e
Sønderjylland - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)

Samfundskundskab - 3 d
Samfundsøkonomi - 3 e
Samfærdsel - 3 e
Schleswig-Holstein - se undergruppen »Sønderjylland« og »Slesvig-Holsten« under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Segllære - 1 c
Sekter - 3 f
Selskaber m.v. - 1 c
Sfragistik - 1 c
Sigillografi - 1 c
Sjælland - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Slesvig-Holsten  - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Skatter - 3 e
Skibsfart - 3 e
Skolevæsen - 3 f
Skovbrug - 3 e
Skulptur - 3 f
Skåne - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Slaveri - 3 c & 3 e
Slesvig - se undergruppen »Sønderjylland« og »Slesvig-Holsten« under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Slægtshistorie - 1 c & 2 c
- (opstillet efter biograferet person / brevskriver / slægtsnavn)
Sociale forhold - 3 c
Socialforsorg - 3 c
Socialhistorie - 3 c
Socialisme - 3 e
Socialøkonomi - 3 e
Sociologi - 3 c
Sparekasser (banker) - 3 e
Sport - 3 f
Sprogvidenskab - 3 f
Stamtavler - 2 c
- (opstillet efter biograferet person / brevskriver / slægtsnavn)
Statistik - 1 c & 3 b
Statsforhold - 3 d
Statsforvaltning - 3 d
Statskontrol - 3 e
Statskundskab - 3 d
Statsregnskaber - 3 e & 4 b
- 1 c
Sfragistik - 1 c
Sigillografi - 1 c
Sjælland - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Slesvig-Holsten  - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Skatter - 3 e
Skibsfart - 3 e
Skolevæsen - 3 f
Skovbrug - 3 e
Skulptur - 3 f
Skåne - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Slaveri - 3 c & 3 e
Slesvig - se undergruppen »Sønderjylland« og »Slesvig-Holsten« under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Slægtshistorie - 1 c & 2 c
- (opstillet efter biograferet person / brevskriver / slægtsnavn)
Sociale forhold - 3 c
Socialforsorg - 3 c
Socialhistorie - 3 c
Socialisme - 3 e
Socialøkonomi - 3 e
Sociologi - 3 c
Sparekasser (banker) - 3 e
Sport - 3 f
Sprogvidenskab - 3 f
Stamtavler - 2 c
- (opstillet efter biograferet person / brevskriver / slægtsnavn)
Statistik - 1 c & 3 b
Statsforhold - 3 d
Statsforvaltning - 3 d
Statskontrol - 3 e
Statskundskab - 3 d
Statsregnskaber - 3 e & 4 b
- (Danmark 4 b er underopdelt: generelt/ -1500/ 1500-1750/ 1750-1900/ 1900-)
Statsret - 3 d
Statsøkonomi - 3 e
Stednavneforskning - 1 c
Stedshistorie - 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Strafferet - 3 d
Sundhedsvæsen - 3 c
Søfart - 3 e
Sønderjylland - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)

Teater - 3 f
Teknologi - 3 e
Televæsen - 3 e
Teologi - 3 f
Teoretisk statistik - 1 c
Teori (historie-) - 1 c
Tidshistorie/ generelt -2 a
Tidsregning - 1 c
Tidsskrifter -
Tidstavler - 1 d
Tjenestemænd - 3 d
Told - 3 e
Topografi - 3 a
Trolddom - 3 f
Tropekolonierne - se undergruppen under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
TV - 3 f

Udenrigshandel - 3 e
Udskrivningsvæsen - 3 d
Udstillingskataloger - 3 a
Udvandring - 3 c
Undervisning - 3 f
Universalbibliografi - 1 a
Universiteter - 3 f

Vejvæsen - 3 e
Valg - 3 d
Valuta - 3 e
Varia - 1 d
Vestindien - se undergruppen »Tropekolonier« under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)
Videnskab - 3 f
Vægt og mål - 1 c
Værnepligt - 3 d
Våbenteknik - 3 d

Zanzibar - se undergruppen »Tropekolonier« under Danmark 3 a
- (opstillet alfabetisk efter lokaliteter)

Æstetik - 3 f

Økonomi - 3 e
Økonomisk historie - 3 e
Økonomiske teorier - 3 eTil toppen