Etnologi – Københavns Universitet

Forside > Bibliotek > Etnologi

Etnologi (UnEf)

Det Etnologiske bibliotek er placeret på 1. sal i Videnscentret i KUA2 bygningen.  Biblioteket er en del af Saxo biblioteket. Bogsamlingen er delt i to, hvor af den ene halvdel er til brug på læsesalen og IKKE til hjemlån, mens den anden halvdel er til hjemlån og står på magasin. Magasinbøgerne kan bestilles og lånes af studerende og ansatte ved KU til afhentning ved Saxos bibliotekskontor gennem REX (biblioteksbasen) .

Bøgerne kan KUN afhentes fra Saxo. (se generelle låneregler for Saxo - er endnu ikke tilgængelige på siden).

Samlingen beskæftiger sig med kulturelle processer: Hvordan kultur skabes, formes og forandres i både lokalt og globalt perspektiv, men med hovedvægt på Europa og især Norden.

Samlingen er inddelt efter emne, med et eller flere underemner. Hvert emne er angivet med et romertal (I, II, III …), og underemnet er angivet med et bogstav. Underemnet kan til tider være opdelt i flere mindre grupper.

F.eks. kigger man efter bogen: A Place in History: Social and Monumental Time in a Cretan Town, vil man finde den under:

I D 2 G

I for Etnologi og folkelivsforskningen i almindelighed
D for sammenfattende værker over geografiske enheder
2 for ikke-nordiske lande
GRÆ for land, (i dette tilfælde Grækenland)

Derudover står bøgerne alfabetisk efter enten:

  • Forfatter: Hvis kun én forfatter.
  • Titel: Hvis bogen er redigeret eller har flere forfattere.

Samlingen indeholder også en stor gruppe af kulturteoretiske værker – både klassiske som Marx’ ”Kapitalen”, men også værker af nyere teoretikere. Disse findes under kategorien I C.

Tidsskrifter og periodika er opstillet under romertal XVI. Der er både danske og udenlandske tidsskrifter med relevans for dansk/europæisk etnologi. Som udgangspunkt står de 5 seneste årgange fremme på Videnscentret. Ældre årgange står på Saxos magasin og kan bestilles til hjemlån gennem REX (biblioteksbasen). 

Her kan du læse mere om opstillingssystematikken på Etnologi.

Biblioteksansvarlig for faget er Lektor/ph-d Niels Jul Nielsen.

Almindelig biblioteksmæssige forespørgsler skal rettes til Saxo bibliotekskontor på 2. sal. Lokale 12.2.39.