Tim Flohr Sørensen

Tim Flohr Sørensen

Lektor

Primære forskningsområder

Jeg er en reaktionær arkæolog, hvis primære forskning er samtidsarkæologisk og teoretisk. Jeg er især interesseret i at bore mig dybt ned i overfladen, og undersøge arkæologiske udfordringer, som altid presser sig på inden for denne faglighed. Min forskning kan derfor på ingen måde karakteriseres som banebrydende, innovativ, original, nytænkende, avantgarde eller skelsættende. Jeg søger snarere at holde fast i de spørgsmål, som har præget arkæologien siden sin oprindelse i 1800-tallet: hvordan forholder arkæologien sig til det faktum, at dens kildemateriale altid er karakteriseret ved en vis grad af forsvinding, ved fragmentation og ved uklarheder?

 

Siden 2005 har jeg forsket i kirkegårde i Danmark i et samtidsarkæologisk perspektiv. Mit arbejde er i de senere år blevet komplementeret af studiet af moderne forfalds- og ruinprocesser (se aktuel forskning).

Andre dele af min forskning kredser om den ældre del af bondestenalderen i studiet af stendysser og jættestuer, om ældre bronzealders gravhøje og kremeringspraksisser, samt metalteknologi i ældre bronzealder i forhold til fænomener som prototyper, kopiering og serieproduktion.

 

Aktuel forskning

Min aktuelle forskning fokuserer på arkæologiske de/formationsprocesser på kirkegårde og i forskellige moderne ruiner, herunder forfaldne beboelsesejendomme, militæranlæg og industrivirksomheder.

 

Jeg fokuserer især på undselige objekter, som synes kulturhistorisk ubetydelige og som er socialt impotente eller meningsløse, men som ikke desto mindre er tilstede; objekter som ellers tilsidesættes som irrelevante eller uden kontekst og som ikke synes at have nogen informationsværdi. Målet er således at forsøge at beskrive en arkæologi, der kan give rum for tilfældige objekters tilstedeværelse. Til dette formål afsøger jeg repræsentationsformer, som ikke sigter til systematisk, objektiv dokumentation, men accepterer at tilfældige observationer nødvendigvis må bero på frie, subjektive fabuleringer.

 

Dette arbejde har ledt til oprettelsen af Centrum for Frie Fabuleringer over Tilfældige Iagttagelser. Centeret er et ufinansieret netværk af forskere, som har en interesse i at dyrke det ydmyge, det oversete og det, som leder tankerne på afveje. Det er hensigten at gå op opdagelse i de negligerede, undselige fænomeners topografi ved at forfølge disse uplanlagte spor uden forudgående hypotese. Tøven og tvivl er centerets primære metoder.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i teoretiske kurser på BA- og KA-niveau, og indgår i en bred vifte af andre kurser på begge uddannelsesniveauer.

Jeg vejleder gerne BA-projekter og KA-specialer i de følgende perioder og emner:

 • nyere tid og samtid
 • tidlig- og mellemneolitikum
 • ældre bronzealder
 • død og begravelse
 • materialitetsstudier
 • arkæologisk teori
 • landskabsstudier og arkitektur
 • samtidsarkæologi og kulturarv
 • ruiner og forfald
 • emotioner, affekt, atmosfære, sanserne
 • tid, temporalitet og kronologi

 

Specialevejledning

Jeg vejleder løbende specialestuderende og har afsluttet 26 specialer siden 2014.

 

Ph.d.-projekter

Jeg hovedvejleder for Sandie Holst (Københavns Universitet) og fungerer som bivejleder for Asta Mønsted (Københavns Universitet).

Jeg var desuden bivejleder for Anna Severine Beck (afsluttet, Aarhus Universitet), Pernille Desirée Peiter Pantmann (afsluttet, Københavns Universitet), Julie de Vos (afsluttet, Aarhus Universitet), Trine Borake (afsluttet, Aarhus Universitet) og Linda Boye (afsluttet, Københavns Universitet) og fungerede som 'external advisor' for Sebastian Becker (afsluttet, University of Cambridge).

ID: 101367240