Tim Flohr Sørensen

Tim Flohr Sørensen

Lektor

 

Min arkæologiske identitet er blevet behæftet med forskellige ord; en kollega har rubricerede mig som en ”reaktionær arkæolog”; en antropolog portrætterede mig som ”arkæolog, men ikke så meget det gør noget”; en kollega, der arbejder i bygherrebetalt arkæologi, sagde han ikke betragtede mig som ”en rigtig arkæolog”; en anden kollega fra museumssektoren betegnede mit arbejde som ”kunst – ikke forskning”.

Jeg er naturligvis smigret over den rørende anerkendelse, men jeg er selv tilbøjelig til at kendetegne mit arbejde en anelse mere ydmygt: jeg arbejder inden for samtidsarkæologi og det flygtiges arkæologi med en epistemologisk forankring i feminismen, og har særligt fokus på videnskabsteori og æstetik. Mit arbejdes empiriske kontekst er vores samtids økotoper, hvilket vil sige ruinøs, postindustriel arkitektur og antropocæne landskaber i tillæg til hverdagens tilfældige epifænomener på gader og stræder.

Eftersom jeg ikke helt forstår det aktuelle akademiske begejstring for ontologi - eller den megen ståhej om tværfaglighed for den sags skyld - må jeg nok indse, at min forskning er hverken banebrydende, innovativ, original, progressiv, avantgarde eller revolutionerende. Jeg søger snarere at holde fast i et grundspørgsmål, som har præget arkæologien siden fagets oprindelse i det 19. århundrede: i hvilken form er viden mulig, når arkæologiske spor uvægerligt er præget af epistemisk og æstetisk usikkerhed, kendetegnet ved fravær, fragmentering, uklarhed og undertiden sporløshed?

 

Aktuel forskning

Min aktuelle forskning fokuserer på undselige genstande, som synes at være kulturhistorisk ubetydelige; de er uvæsentlige, impotente eller meningsløse, men de er ikke desto mindre tilstede som del af vores omgivelser. Sådanne objekter anskues normalt som irrelevante eller kontekstforladte, og forekommer at have ringe eller ingen informationsværdi. Arkæologisk set er sådanne genstande ”løsfund”, ”ude af kontekst” eller ”øvrige”. Min ambition er reetablere en form for arkæologi, der skaber et rum for mødet med tilfældige genstande. Derfor udforsker jeg repræsentationsformer, der ikke sigter mod systematisk, objektiv dokumentation, men i stedet accepterer, at tilfældige iagttagelser må afføde subjektive, spekulative fabuleringer.

 

Dette arbejde har indtil videre resulteret i etableringen af Centrum for Frie Fabuleringer over Tilfældige Iagttagelser. Centeret er et ufinansieret netværk af forskere, som har en interesse i at dyrke det ydmyge, det oversete og det, som leder tankerne på afveje. Det er hensigten at gå på opdagelse i de negligerede, undselige fænomeners topografi ved at forfølge disse uplanlagte spor uden forudgående hypotese. Tøven og tvivl er centerets primære metoder. Indtil videre har centerets aktiviteter ført til udstillingsserien Insignificants (2019-2020) og antologien Miscellanea: A cabinet of curiosities (2023).

 

Desuden har jeg arbejdet – længere end jeg bryder mig om at indrømme – på en bog, der opdyrker ’sporet’ som et kernebegreb for det arkæologiske. En bevilling fra Carlsbergfondet giver mig mulighed for at fokusere på at færdiggøre bogen mellem september 2023 og september 2024.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i videnskabsteoretiske kurser på BA- og KA-niveau, og indgår ofte i en bred vifte af andre kurser på begge uddannelsesniveauer. Jeg vejleder desuden bachelorprojekter og kandidatspecialer.

 

Ph.d.-vejledning

Hovedvejleder for:

  • Sandie Holst (Nationalmuseet og Københavns Universitet)
  • Stefanie Langaa Jensen (Museum Sydøstdanmark og Københavns Universitet)
  • Margaréta Hanna Pintér (Københavns Universitet)

Afsluttede bivejledninger

  • Mathias Christiansen Broch (Holstebro Museum og Københavns Universitet)
  • Anna Severine Beck (Museum Sydøstdanmark og Aarhus Universitet)
  • Pernille Desirée Peiter Pantmann (Museum Nordsjælland og Københavns Universitet)
  • Julie de Vos (Aarhus Universitet)
  • Trine Borake (Museum Vestsjælland og Aarhus Universitet)
  • Linda Boye (Kroppedal Museum og Københavns Universitet)
  • Sebastian Becker (University of Cambridge).

ID: 101367240