Mikkel Johansen Nørtoft

Mikkel Johansen Nørtoft

Ph.d.-stipendiat

Primære forskningsområder

Ph.d-studerende på forhistorisk arkæologi, Saxo, med en cand.mag. i Indoeuropæisk (NorS). Jeg har tidligt i mine studier og tidlige karriere arbejdet tværfagligt med spørgsmål om indoeuropæisk kultur, indoeuropæiske sprogs forgrening og migrationer ved at kombinere sprog, arkæologi, genetik og alt hvad der ellers måtte være relevant af forskningsdiscipliner for at undersøge et emne.

Mit nuværende ph.d.-projekt 2020-2023 med Ass. Prof. i forhistorisk arkæologi Rune Iversen som vejleder, fokuserer på at undersøge social ulighed i neolitikum vs. bronzealder, dvs. før og efter hyrder fra de pontisk-kaspiske stepper spredte sig i Europa. Dette gøres hovedsageligt gennem gravdata såsom gravgaver, gravarkitektur, m.m., og sammenholdes så vidt muligt med DNA data, såsom generel genetisk arvemasse, haplogrupper, genetiske familierelationer, m.m., og perspektiveres til rekonstruerede familiestrukturer i indoeuropæisk.

Jeg arbejdede i 2019-2020 som Videnskabelig Assistent på Evolutionary Genomics, SUND, KU med kortlægning af forhistoriske migrationer gennem oldtidsgenomer, hvortil jeg også kortlagde hundredevis af arkæologiske kulturer og sprog på https://ancientgenomes.com

Mit speciale handlede om en arkæolingvistisk undersøgelse af bronzeladerkrigeres henholdsvis arkæologiske "smukserings-kits" og dybere elitære krigeridealer og ritualer. 

Dertil kommer også mine studier i germanske kontakter i forhistorien gennem forhistoriske låneord, arkæologi og genetik for at finde ud af hvornår vi kan etablere en førurgermansk tilstedeværelse i Skandinavien. 

Jeg var desuden tilknyttet Center for Tekstilforskning (CTR) på Saxo, KU som gæsteforsker, hvor jeg var med i styregruppen ”The CTR Makerspace for Textile Heritage”. Mit primære bidrag var at udvide kendskabet hos andre forskere til hvordan man bruger digital kartografisk software (GIS) til at udarbejde egne kort i publikationer m.m., samt min egen kortlægning af arkæologiske tekstiler på et interaktivt onlinekort, som jeg senere var med til at videreudvikle i projektet COST EuroWeb sammen med CTR.

ID: 182566493