Mikkel Johansen Nørtoft

Mikkel Johansen Nørtoft

Ph.d. stipendiat

Primære forskningsområder

Mikkel Nørtoft er ph.d-studerende på forhistorisk arkæologi, Saxo, med en cand.mag. i Indoeuropæisk (NorS). Han har fra starten af sine studier og tidlige karriere arbejdet tværfagligt med spørgsmål om indoeuropæisk kultur, og de indoeuropæiske sprogs forgrening og migrationer ved at kombinere sprog, arkæologi, genetik og alt hvad der ellers måtte være relevant af forskningsdiscipliner for at undersøge et emne.

Hans nuværende ph.d.-projekt 2020-2023 med Asst. Prof. i forhistorisk arkæologi Rune Iversen som vejleder, fokuserer på at undersøge social ulighed i neolitikum vs. bronzealder, dvs. før og efter hyrder fra de pontisk-kaspiske stepper spredte sig i Europa. Dette gøres hovedsageligt gennem gravdata såsom gravgaver, grovarkitektur, m.m., og sammenholdes med DNA data, såsom generel genetisk arvemasse, haplogrupper, genetiske familierelationer, m.m., og perspektiveres til rekonstruerede familiestrukturer i indoeuropæisk.

Mikkel arbejdede i 2019-2020 som Videnskabelig Assistent på Evolutionary Genomics, SUND, KU med kortlægning af forhistoriske migrationer gennem oldtidsgenomer, hvortil han også har kortlagt hundredevis af arkæologiske kulturer og sprog.

Mikkel Nørtofts speciale handlede om en arkæolingvistisk undersøgelse af bronzeladerkrigeres henholdsvis arkæologiske "smukserings-kits" og dybere elitære krigeridealer og ritualer. 

Mikkel har desuden udgivet en artikel i Archaeological Textiles Review nr. 59 om navnet på den engelske rødfarvende plante, madder (dansk krap). Her kombinerede han, ud over den komparative lingvistiske metode, også viden om forskellige farveteknikker, forskellige rødfarvende planters farvekoncentrationer, arkæobotaniske fund, farveanalyser af arkæologiske rødfarvede tekstiler, og folkelige plantenavne og etnografisk materiale på tværs af mange forskellige sprog for at finde frem til hvorfor plantenavnet madder har ophav i det urindoeuropæiske ord for 'blå'.

Han har også undersøgt forhistorisk mælkekoagulering med planteagenter i indoeuropæisk sammenhæng, hvor han selv udførte et succesfuldt eksperiment med at bruge brændenælder som osteløbe.

Dertil kommer også hans studier i germanske kontakter i forhistorien gennem forhistoriske låneord, arkæologi og genetik for at finde ud af hvornår vi kan etablere en førurgermansk tilstedeværelse i Skandinavien. 

Mikkel Nørtoft var desuden tilknyttet Center for Tekstilforskning (CTR) på Saxo, KU som gæsteforsker, hvor han var med i styregruppen ”The CTR Makerspace for Textile Heritage”. Hans primære bidrag var at udvide kendskabet hos andre forskere til hvordan man bruger digital kartografisk software (GIS) til at udarbejde egne kort i publikationer m.m., samt hans egen kortlægning af arkæologiske tekstiler på et interaktivt onlinekort, som han senere hjalp med til at videreudvikle i projektet COST EuroWeb sammen med CTR.

ID: 182566493