Kristoffer Maribo Engell Larsen

Kristoffer Maribo Engell Larsen

Digter og klassisk filolog

Mit primære forskningsområde er græsk og latinsk poesi.

Emnet for min ph.d.-afhandling var oversættelse af græske tragedier, mens mit kandidatspeciale handlede om Homer, Hesiod og de Homeriske Hymner.

I 2016 studerede jeg latin ved Corpus Christi College, University of Oxford. Her beskæftigede jeg mig særligt med Catul, Vergil og tekstkritik.

Fra 2017-2019 blev jeg uddannet sprogofficer i arabisk på Hærens Sergentskole og Forsvarsakademiet.

Jeg har skrevet digtsamlingerne Gudinden i græsset (2020) og lyre lyre lyre (2021).

Forskningsområder

Græsk poesi, latinsk poesi, tekstkritik, metrik, oversættelse, receptionsstudier.

Undervisnings- og vejledningsområder

Græsk poesi, latinsk poesi, romersk historieskrivning, tekstkritik, metrik, oversættelse, receptionsstudier.

ID: 226562478