Nina Toudal Jessen

Nina Toudal Jessen

Ph.d. stipendiat

Mit projekt tager udgangspunkt i opfattelsen af landskabet og brugen af jord gennem ca. 150 år. Et vigtigt element i dannelsen af og forandringer i landskaber er planlægning.  Mere konkret undersøger jeg, hvordan forskellige opfattelser af landskab og jord har haft indvirkning på administrationen og planlægningen af landskabet. De grundlæggende spørgsmål er derfor:

  1. Hvad har folk set, når de har set på landskabet og deres omgivelser?
  2. Hvordan har disse landskabsopfattelser påvirket brugen og udformningen af landskabet?

Jeg arbejder med to cases fra det vestsjællandske sogn Tømmerup. Området er præget af landbrug, småindustri og smålandsbyer. Der er flere sommerhusområder i sognet, samt badestrande, skovrejsninger og det fredede område Saltbækvig. Disse forskellige områder grænser rent fysisk op til hinanden. Samtidig er de alle resultater af planlægning på forskellig skala i tid og rum. Det vil sige kortsigtede og langsigtede planer, samt større og mindre anlægsarbejder, indretninger og logistik. Det nutidige landskab er derfor præget af forskellige interesser og ønsker for landskabet. F.eks. er kommunens opfattelse af landskabet og dets muligheder – rekreative eller industrielle – er afgørende for udformningen af landskabet nu og her, men også i fremtiden. Kommunen er dog ikke alene; også regionerne, de tidligere amter og sogne har haft indflydelse. Og siden 1973 har også EF/EU haft indflydelse på Tømmerup sogn i form af Natura-2000 beskyttelseslinjer. Således bygger nutidens planlægning videre på fortidens landskabsopfattelse og planlægning, mens skiftende institutioner varetager administrationen af landskabet.  Alle disse forskelligartede og forskelligrettede interesser er hovedkernen i mit projekt.

Min forskning kan forhåbentlig klarlægge, hvordan forskellige fagligheder opfatter landskabet markant forskelligt, og derfor påvirker landskabet på forskellig vis. Landmanden ser en produktion, mens biologen ser en mulig skov. For at skabe en bedre dialog, er det derfor vigtig at forstå, hvad man ser på, når man ser et landskab.

Interesseområder

Miljøhistorie, landbrugshistorie, rumlighed, landskabshistorie, materialitetsteori.

ID: 183206525