Gunvor Simonsen

Gunvor Simonsen

Lektor

Primære forskningsområder

  • Atlantisk slaveri
  • Koloniale magtformer og magtforhold
  • Samspil mellem race, køn og status i Caribien
  • Transkulturel identitetsdannelse
  • Præ-kolonial vestafrikansk historie

Teoretisk og metodisk spænder jeg vidt. Jeg har beskæftiget mig indgående med post-kolonial teori, kønsteori, subaltern historie og mikrohistorie og med spørgsmål om narrativitet og subjektivitet, handlerum og hegemoni, legitimitet og retlig kultur i kolonisamfund.

Aktuel forskning

Afrikanske Rejser: Projektet er en biografi over tre afrikanske mænd som kom fra byen Osu på Guldkysten i Vestafrika til København på forskellige tidspunkter i 1700- og 1800-tallet. Den ene hed Christian Protten, den anden Frederik Svane og den tredje Frederick Noi Dowunnah. De to første kom til København i 1727, og den sidste kom i 1820. Som voksne vendte de tilbage til Guldkysten. Projektet tager fat i et internationalt set helt enestående kildemateriale, som muliggør en detaljeret undersøgelse af deres liv.

ID: 964472