Katrine Funding Højgaard
Katrine Funding Højgaard

Ph.d. stipendiat

Jeg er siden september 2017 ph.d.-stipendiat ved Saxo-Instituttet, afdeling for Historie. I mit ph.d.-projekt undersøger jeg reaktionen på/erindringen om Jerusalems fald (1187) i vestlig krønikeskrivning med særligt fokus på følelsernes rolle i skabelsen af en erindringstradition.

Undervisnings- og vejledningsområder

Middelalderhistorie

Korstogshistorie

Interesseområder

Europæisk middelalder

Korstogshistorie

Erindringshistorie

Middelalderens kommunikationsveje

Bog- og håndskriftsstudier

Følelseshistorie

Mentalitetshistorie

Identitetsstudier

Historieskrivning & historiebrug

Medievalisme & neo-medievalisme

Dyr og monstre i middelalderens forestillingsverden

ID: 182569601