Rasmus Sevelsted

Rasmus Sevelsted

Jeg er uddannet i græsk og latin fra Københavns Universitet. Min Ph.d.-afhandling fra samme sted undersøgte forholdet mellem tidlig græsk poesi og filosofi samt den litterære traditions betydning for Platons værk og tænkning. Min efterfølgende forskning har jeg foretaget ved University of Cambridge ( Faculty of Classics & Sidney Sussex College). Her har især undersøgt filosofisk æstetik generelt og, mere specifikt, æstetisk teori hos Platon.

Fra sommeren 2021 har jeg været ansat som postdoc på Saxo-instituttet. Mit nuværende projekt handler om subjektsformation, særligt den æstetiske dannelse af køn og identitet i græsk kultur. Projektet fokuserer på de steder i litteraturen, hvor maskulin identitet nedbrydes, udfordres og undergraves, fx i Platons filosofiske utopi, i tragediens beskrivelser af fejlslagne helte, og Homers heroiske univers. Jeg betragter projektet som en anledning til at overveje, hvordan den klassiske litteratur kan benyttes til at øge vores forståelse af nutidige spørgsmål om identitet og subjektsformation.

Jeg har udgivet en del oversættelser af græske tekster, bl.a. flere af Platons dialoger (Gyldendal 2009-15), en oversættelse af og introduktion til Sappho (Roser fra Piería, Forlaget Wunderbuch 2020). Sammen med David Bloch arbejder jeg på en monografi om danske Homer-oversættelser. Desuden arbejder jeg på en oversættelse af flere førsokratiske filosoffer.

En varig interesse for den klassiske tradition, brug og misbrug af antikken, har bl.a. resulteret i artikler om Platons betydning for Kierkegaards litterære form.

Primære forskningsområder

Æstetisk teori, Platon, Græsk poesi, køn og maskulinitet

Undervisnings- og vejledningsområder

Græsk poesi, Platon (særligt den litterære side af værket), filosofisk poetik

ID: 14937433