Christian Ammitzbøll Thomsen

Christian Ammitzbøll Thomsen

Lektor

Primære forskningsområder

Det klassiske og hellenistiske Grækenlands historie, særligt bystatens sociale og politiske history

Aktuel forskning

Civic Institutions and Migration in the Eastern Mediterranean c. 400-31 BCE

Projektets formål er at undersøge migrationen og dens effekt på de græske bystaters politiske institutioner i perioden ca. 400-31 f.v.t.  Migration anses traditionelt som et afgørende karaktertræk ved den hellenistiske periode (Walbank 1981). Særligt inden for studiet af den græske bystat anses tilstedeværelsen af en markant mængde fremmede ligeledes som en (ofte den) afgørende forskel i transformationen mellem den klassiske bystat og dens hellenistiske arvtager (Hansen 2004; Green 1990). Men på trods af den væsentlige betydning migration tillægges, er emnefeltet indtil videre kun nødtørftigt belyst, og forskningen skylder stadig et sammenhængende svar på, hvordan migrationen påvirkede og forandrede den hellenistiske bystat (Oliver 2007). Dette forskningsprojekt tager udgangspunkt i en hypotese om, at de græske bystater lå i konstant konkurrence om vigtige ressourcer - herunder særligt menneskelige ressourcer (Ma 2003; Oliver 2007). Denne konkurrence var drivkraften bag en udvikling af bystatens politiske institutioner og medførte en trinvis udbredelse af politiske privilegier til de fremmede, således at bystaten forandredes fra en ’borgerstat’ til en ’indbyggerstat’. Men gennem hvilke tiltag forsøgte de græske bystater at tiltrække og fastholde uundværlige menneskelige ressourcer? Og hvorledes påvirkede disse tiltag bystaten og dens politiske institutioner? Det er netop disse spørgsmål, det foreslåede projekt skal besvare.

 

Projektet er støttet af Det Frie Forskningsråd - Kultur og Kommunikation

Interesseområder

Antikkens politiske kultur

Private foreninger og civilsamfund

Netværk

Euergetisme

Epigrafik

 

ID: 17448344