Ansatte på Saxo-Instituttet – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Søren Rud

Søren Rud

Lektor

Aktuel forskning

I min ph.d.-afhandling fra 2010 analyserede jeg de teknikker som 1800-tallets borgerlige aktører brugte til at lede henholdsvis fattige københavnere og koloniserede grønlændere.Mit postdoc-projekt handlede om politivirksomhed, lovgivning og straf i Grønland i perioden 1860-1950 (der var tale om et delprojekt i et kollektiv forskningsprojekt: Colonial Policing, Law and Penal Practices. Rationalities, Technics and Subjects). Under min ansættelse som adjunkt, har min forskninginteresse indtil videre ligget inden for samme felt.  

Primære forskningsområder

Modernitet, Grønland/Danmark, kultur, magt, governmentalitet, biopolitik, sundhedspolitik, kolonialisme, historievidenskabelig teori.

ID: 543953