Kristine Bülow Clausen

Kristine Bülow Clausen

Aktuel forskning

I min forskning arbejder jeg med forskellige aspekter af de visuelle, materielle og kulturelle kontakter i Middelhavsområdet i den hellenistiske og romerske periode. Jeg har især beskæftiget mig med relationerne mellem Ægypten og Rom i tidlig romersk kejsertid. Centrale begreber, der har påvirket min forskning inden for dette område er: materialitet, genstandsbiografier, kulturkontakt og identitetsdannelse. En anden del af min forskning er centreret om udgravningen og publiceringen af en romersk villa ved Nemisøen i Albanerbjergene syd for Rom.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser og vejleder på både bachelor- og kandidatniveau inden for følgende områder:

Introduktion til arkæologi

Romersk arkæologi

Græsk arkæologi: Klassisk-Hellenistisk periode

Europæiske forbindelser

Primære forskningsområder

Ægypten uden for Ægypten - med særligt fokus på Rom og Beneventum.

Romerske villaer.

Romersk arkitektur.

Fagets historik.

Antikreception.

ID: 6458877