Ansatte på Saxo-Instituttet – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Kristine Bülow Clausen

Kristine Bülow Clausen

Videnskabelig ass.

Aktuel forskning

Ph.d.-projektets titel:

The Flavian Isea in Beneventum and Rome. The appropriation of Egyptian and Egyptianising Art in imperial Beneventum and Rome.

Beskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan og hvorfor de flaviske kejsere, Vespasian (69-79 e.Kr.), Titus (79-81 e.Kr.) og Domitian (81-96 e.Kr.), brugte ’Ægypten’ og ægyptisk kunst som et led i en ideologisk forankret legitimering af deres magtposition. For at forstå hvordan brugen af ’Ægypten’ kommer til udtryk i flavisk ideologi, analyserer afhandlingen den skulpturelle udsmykning af to flaviske helligdomme dedikeret til den ægyptiske gudinde Isis beliggende i henholdsvis Benevent og Rom. Afhandlingen fokuserer især på de ’græsk-romerske’ skulpturer og på ’dialogen’ mellem de ægyptiske og græsk-romerske elementer i udsmykningen. Denne tilgang udfordrer den traditionelle opfattelse af helligdommenes eksklusive ægyptiske udseende og understreger helligdommenes ideologiske betydning for de flaviske kejsere, især Domitian.

Afhandlingen argumenterer for at årsagerne til, hvorfor Flavierne bruger ’Ægypten’ som en del af deres ideologi afspejler samtidige politisk-ideologiske problemstillinger, hvor Flavierne balancerede mellem forestillingen om ’kontinuitet’ (med det Julisk-Claudiske dynasti, især Augustus og hans brug af obelisker) på den ene side, og den reelle politisk-ideologiske ’forandring’ på den anden side (dvs. legitimeringen af det nye dynasti). Frem for at opfatte de ægyptiske helligdomme og deres ægyptiske udsmykning som noget ’eksotisk’ og ’særskilt’, argumenterer afhandlingen for en ’kontekstuel tilgang’, hvor brugen af ’Ægypten’ udgør et led i en større flavisk diskurs om legitimitet og accept. Afhandlingen viser, at Flaviernes brug af ’Ægypten’ var tæt knyttet til en række mirakuløse begivenheder, som fandt sted under Vespasians ophold i Alexandria i 69-70 e.Kr. samt til den flaviske triumf over Judæa i 71 e.Kr.


Om projektet:
Hoved- og bivejleder: Lektor, mag.art. Annette Rathje og Lektor, dr.phil. Jane Fejfer, Københavns Universitet, SAXO-Instituttet, Klassisk Arkæologi.
Finansiering: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.
Projektperiode: 1/9 2008-21/3 2012.
Forskerskole: Dansk Arkæologisk Forskerskole.

ID: 6458877